Kielten laitos

Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan kotisivut ovat 3.1.2017 alkaen osoitteessa https://www.jyu.fi/hytk/.

Yhteisöllisyyden rakentaja -palkinto kielten laitokseen

Jyväskylän yliopistosäätiö on myöntänyt kielten laitokselle uuden yhteisöllisyyden rakentaja -palkinnon. Perusteluna valinnalle oli yhteisöllisyyden vaaliminen erilaisten tempausten, tapahtumien ja normaaliin arkeen kuuluvien tiimityöskentelyjen avulla. Esimerkkinä näistä mainittiin vuosittainen Valon juhla, jonka järjestämisvastuu vaihtuu oppiaineelta toiselle.

Palkinnot yhdeksälle eri toimijalle jaettiin yliopiston henkilökunnan kuusijuhlassa 20.12.2016. 

Onnea koko laitoksen väki!