Kielten laitos

Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan kotisivut ovat 3.1.2017 alkaen osoitteessa https://www.jyu.fi/hytk/.

Meidän laitoksemme - keitä olemme ja mitä teemme?

Kielten laitoksessa opiskellaan ja työskennellään monikielisessä ja -kulttuurisessa yhteisössä, johon kuuluu opettajia ja tutkijoita monesta eri maasta. Opiskelijoita meillä on yhteensä reilu 1400 ja henkilökuntaa n. 70.

Meillä voi opiskella pääaineena englannin kieltä, romaanista filologiaa (ranskaa), ruotsin kieltä, saksan kieltä ja kulttuuria, suomen kieltä, suomalaista viittomakieltä ja venäjän kieltä ja kulttuuria.  Sivuaineina on tarjolla edellä mainittujen kielten lisäksi mm. espanjaa, italiaa, slovakkia, latinaa ja antiikin kulttuuria.