Kielten laitos

Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan kotisivut ovat 3.1.2017 alkaen osoitteessa https://www.jyu.fi/hytk/.

Tutkimus

Kielten laitoksessa tehtävä tutkimus tarkastelee kieltä eri ympäristöissä, kielten roolia ihmisyhteisöjen toiminnassa sekä niiden asemaa ihmisen kasvussa ja kehityksessä.

Tutkimuksen painoalat ovat (1) kielen oppiminen ja opettaminen sekä (2) diskurssintutkimus.