Kielten laitos

Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan kotisivut ovat 3.1.2017 alkaen osoitteessa https://www.jyu.fi/hytk/.

Yhteistyö

Kielten laitos tekee yhteistyötä koulujen, yritysten, yhteisöjen ja muiden yliopistojen kanssa. Pidämme myös tiiviisti yhteyttä laitoksemme alumneihin. Tarjoamme erilaisia yhteistyömahdollisuuksia pienemmistä opiskelijan tutkielmasta aina isoihin tutkimushankkeisiin asti. Yhteistyökumppaninamme voit olla kehittämässä kanssamme uusia ratkaisuja tämän päivän tarpeisiin.

 

Etsitkö asiantuntijaa?

Ota yhteyttä nettilomakkeella!

Laatuauditointi 2015

”Henkilöstön ja opiskelijoiden
haastatteluista välittyi
kehittämismyönteinen työ- ja opiskeluilmapiiri.

Eri henkilöstöryhmät ja opiskelijat
ovat sitoutuneita ja erittäin
aktiivisesti mukana toiminnan
kehittämisessä.”