Musiikin laitos

Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan kotisivut ovat 3.1.2017 alkaen osoitteessa https://www.jyu.fi/hytk/.

Laitosjohtajat nimetty ajalle 1.1.–31.12.2017

Dekaani Minna-Riitta Luukka on nimennyt 15.6.2016 musiikin, taiteen ja kulttuurintutkimuksen laitoksen johtajaksi professori Heikki Hangan ajalle 1.1.–31.12.2017.

Samalla dekaani antaa valtuudet laitosjohtajalle toimia laitosta koskevissa asioissa 1.7.2016 alkaen.

Musiikin, taiteen ja kulttuurintutkimuksen laitoksen varajohtajiksi on nimitetty FT, lehtori Riitta Rautio (opintoasiat) ja FT, professori Raine Koskimaa (tutkimusasiat).

Tiedote