Musiikin laitos

Opiskelu musiikin laitoksella

Kampusolohuone

 

Musiikkitieteessä ja musiikkikasvatuksessa järjestetään sekä kandidaatti- että maisteritason opetusta. Musiikkitiede on tutkimus- ja teoriapainotteinen koulutusohjelma kun taas musiikkikasvatuksen koulutusohjelma sisältää paljon käytännöllistä opetusta, esim. musiikillisia valmiuksia. Musiikkiterapiaa ja Music, Mind and Technology -ohjelmaa opetetaan laitoksella maisteriohjelmana. Musiikkiterapian maisteriohjelmaan valmistavia opintoja voi Jyväskylässä kuitenkin suorittaa sekä avoimessa yliopistossa että Eino Roiha –instituutissa. Eino Roiha -instituutti on säätiöpohjainen organisaatio, jonka Jyväskylän yliopisto, Jyväskylän kaupunki ja Jyväskylän ammattikorkeakoulu perustivat edistämään jyväskyläläistä musiikkikoulutusta ja –tutkimusta.

Kaksiportaisen tutkintojärjestelmän (ns. Bolognan malli) myötä painotus on myös musiikkitieteessä ja -kasvatuksessa siirtynyt enemmän maisteriopintovaiheeseen. Yhä useammalla opiskelijalla on taustallaan kandidaattitason opintoja, jotka on tehty muissa musiikkioppilaitoksissa – esimerkiksi lähellä toisiaan Jyväskylässä sijaitsevassa ammattikorkeakoulussa tai ammattiopiston konservatoriossa. Kolmen jyväskyläläisen musiikkioppilaitoksen muodostama kokonaisuus on nimetty suomalaiseksi musiikkikampukseksi.