Musiikin laitos

Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan kotisivut ovat 3.1.2017 alkaen osoitteessa https://www.jyu.fi/hytk/.

Opiskelu musiikin laitoksella

Kampusolohuone

 

Musiikkitieteessä ja musiikkikasvatuksessa järjestetään sekä kandidaatti- että maisteritason opetusta. Musiikkitiede on tutkimus- ja teoriapainotteinen koulutusohjelma kun taas musiikkikasvatuksen koulutusohjelma sisältää paljon käytännöllistä opetusta, esim. musiikillisia valmiuksia. Musiikkiterapiaa ja Music, Mind and Technology -ohjelmaa opetetaan laitoksella maisteriohjelmana. Musiikkiterapian maisteriohjelmaan valmistavia opintoja voi Jyväskylässä kuitenkin suorittaa sekä avoimessa yliopistossa että Eino Roiha –instituutissa. Eino Roiha -instituutti on säätiöpohjainen organisaatio, jonka Jyväskylän yliopisto, Jyväskylän kaupunki ja Jyväskylän ammattikorkeakoulu perustivat edistämään jyväskyläläistä musiikkikoulutusta ja –tutkimusta.

Kaksiportaisen tutkintojärjestelmän (ns. Bolognan malli) myötä painotus on myös musiikkitieteessä ja -kasvatuksessa siirtynyt enemmän maisteriopintovaiheeseen. Yhä useammalla opiskelijalla on taustallaan kandidaattitason opintoja, jotka on tehty muissa musiikkioppilaitoksissa – esimerkiksi lähellä toisiaan Jyväskylässä sijaitsevassa ammattikorkeakoulussa tai ammattiopiston konservatoriossa. Kolmen jyväskyläläisen musiikkioppilaitoksen muodostama kokonaisuus on nimetty suomalaiseksi musiikkikampukseksi.

 

Yhteystiedot

yhteystiedot.jpg

Musiikin laitos
PL 35
40014 Jyväskylän yliopisto

Käyntiosoite:
Seminaarinkatu 15
(M-rakennus)

Puhelin 040 805 4306
Fax 014 617 420

Laskutusosoite