Musiikin laitos

Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan kotisivut ovat 3.1.2017 alkaen osoitteessa https://www.jyu.fi/hytk/.

Opintokokonaisuuden kokoaminen

Kokonaismerkintää haetaan, kun kaikki pääaineen kokonaisarvosanaan (perus-, aine- tai syventävät opinnot) liittyvät opintojaksot on suoritettu ja merkitty rekisteriin. Sivuaineen opintojen kokoaminen tapahtuu ao. laitoksella.

Kokonaismerkintää haetaan Korpissa, e-hopsissa. Merkintää kannattaa hakea heti, kun kaikki siihen liittyvät opintojaksot on suoritettu, sillä suoritetut kokonaisuudet eivät vanhene (esimerkiksi opetussuunnitelmien muuttuessa).

Mikäli olet laatinut e-hopsin aiemman opetussuunnitelman mukaan, voit laatia uuden suunnitelman ja lisätä suunnitelmaasi nykyisen opetussuunnitelman mukaisen kokonaisuuden. Lisää kokonaisuuteen myös vanhoilla koodeilla olevat kurssit sekä ne ylimääräiset oppiaineen kurssit, jotka haluat liittää kokonaisuuteen, esim. valinnaisina opintoina.

Opintokokonaisuus kootaan opiskelijan Korpissa tekemän pyynnön perusteella. Merkinnän antaa amanuenssi.

Yhteystiedot

yhteystiedot.jpg

Musiikin laitos
PL 35
40014 Jyväskylän yliopisto

Käyntiosoite:
Seminaarinkatu 15
(M-rakennus)

Puhelin 040 805 4306
Fax 014 617 420

Laskutusosoite