Musiikin laitos

Musiikkitieteen opetussuunnitelma 2012-13

Opintojen tavoite ja kulku

Musiikkitieteen opintojen tarkoituksena on tutustuttaa opiskelija erilaisiin musiikillisiin traditioihin ja musiikkiin historiallisena, kulttuurisena ja psykologisena ilmiönä. Musiikkitieteen opinnot kehittävät hänen kykyään ymmärtää musiikin tekemisen, kokemisen ja käsittämisen perusteita sekä antavat valmiuksia musiikin tieteelliseen tutkimiseen.

Musiikkitieteessä suoritettu loppututkinto antaa kelpoisuuden sellaisiin ammattitehtäviin, joissa edellytetään musiikki- ja kulttuurialalle soveltuvaa korkeakoulututkintoa. Musiikkitieteestä valmistuneet ovat sijoittuneet hyvin työelämään, perinteisesti mm. eri oppilaitosten opetus-, tutkimus- ja hallintotehtäviin sekä tiedotus- ja hallintotehtäviin orkestereissa, musiikkifestivaaleilla ja tiedotusvälineissä (TV, radio, lehdistö, uusmedia).

Opiskelijalla on mahdollisuus hyödyntää oman kiinnostuksen mukaan laitoksen muiden aineiden (mm. musiikkikasvatus, musiikkiterapia ja Music, Mind & Technology), yliopiston muiden tiedekuntien tarjontaa sekä osallistua opiskelijavaihtoon.

Perusopinnot ovat yhteisiä kaikille pääaineopiskelijoille. Aineopinnoista alkaen opiskelija voi jossain määrin yhdistellä opintokokonaisuuksia kiinnostuksensa mukaan. Aine- ja syventäviin opintoihin sisältyy myös käytännön musiikki- ja työelämään orientoivia jaksoja. Pääaineopintojen rakennetta kuvaavassa kaaviossa on esitetty ohjeellinen ajoitussuositus opintokokonaisuuksittain. Opintosuoritukset arvioidaan pääsääntöisesti asteikolla 0-5. Opetuskielenä voi olla myös englanti.

 

Sivuaineopiskelu

Musiikkitieteen perusopinnot (25 op.) ovat vapaa sivuaine kaikkien tiedekuntien opiskelijoille. Opinnoissa menestyminen edellyttää sivuaineopiskelijalta pohjatietoja musiikista.  Sivuainekokonaisuudesta voidaan tehdä myös henkilökohtainen opiskelusuunnitelma. Katso lisätietoja musiikkitieteestä sivuaineena täältä.

Tänään

25. toukokuuta 2015, viikko 22, Urpo. (*)

Yhteystiedot

yhteystiedot.jpg

Musiikin laitos
PL 35
40014 Jyväskylän yliopisto

Käyntiosoite:
Seminaarinkatu 15
(M-rakennus)

Puhelin 040 805 4306
Fax 014 617 420

Laskutusosoite

Yhteystietohaku