Musiikin laitos

Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan kotisivut ovat 3.1.2017 alkaen osoitteessa https://www.jyu.fi/hytk/.

Musiikki ja tunteet

 

Musiikki on taiteenlajeista se, joka vahvimmin kykenee herättämään tunteita. Musiikin herättämät tunteet ja merkitykset ovatkin usein tärkein syy musiikista nauttimiseen ja sen käyttämiseen mm. arjen taustalla ja elokuvissa. Musiikin ja tunteiden välistä yhteyttä ei ilmiön tärkeydestä huolimatta tunneta riittävän tarkasti. Esimerkiksi missä määrin musiikin herättämiä tunteita tai merkityksiä voidaan selittää musiikin sisällöstä lähtien? Miksi musiikilla on helppoa säädellä omia tunteitaan? Miten yksilöllisiä eroja musiikkimaussa ja musiikin herättämien tunteiden kokemisessa voidaan selittää? Miten säveltäjät teoksissaan ja muusikot esityksissään aikaansaavat tunnereaktioita yleisössä? Musiikin herättämien tunteiden tutkimuksessa on tärkeää, että ilmiötä lähestytään erilaisten tutkimusmenetelmien, kuten kuuntelukokeiden, fysiologisten mittausten, aivokuvantamisen sekä tietokonesimulaation, ja musiikin akustisen analyysin avulla. Aiheella on runsaasti on käytännön sovelluksia mm. musiikkiterapiassa sekä musiikin sisältöhaussa.

 

Projektit

 

Lisätietoja