WHO NEEDS LANGUAGES? Micro and macro perspectives into language education policies 7-10 June, 2010

The new pages for Faculty of Humanities are available at https://www.jyu.fi/hytk/fi/en/. from 3.1.2017

Kansainvälinen konferenssi & 28. Kesäkoulu 2010

Tervetuloa kansainväliseen konferenssiin Who needs languages? Micro and macro perspectives into language education policies, joka järjestetään 7.10. kesäkuuta 2010 Jyväskylässä. Konferenssin järjestävät Jyväskylän yliopiston Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Kielten laitos ja Kielikeskus, ja se on samalla 28. Soveltavan kielentutkimuksen kesäkoulu.

Konferenssi tarjoaa tuoreita näkökulmia kielikoulutuspolitiikkaan ottaen huomioon sen monitieteisen ja monitasoisen luonteen sekä sen sosiaaliset, kulttuuriset ja taloudelliset ulottuvuudet. Missä ja kenen toimesta kielikoulutuspoliittisia päätöksiä tehdään, eksplisiittisesti ja/tai implisiittisesti? Miten koulutusjärjestelmät vastaavat monikielisten yhteiskuntien haasteisiin? Kriittisiä näkemyksiä esitetään kielikoulutuksen nykykehityksen ja haasteiden ymmärtämiseksi sekä mikro- että maksotason näkökulmista. Konferenssi on tarkoitettu tutkijoille, opettajille, virkamiehille ja muille kielikoulutuspolitiikasta kiinnostuneille, ja sillä tavoitellaan dialogia eri toimijoiden välille.

 

Conference banner

 

Contacts

Conference Coordinator
Taina Saarinen

 

Network for Language Education Policies
Centre for Applied Language Studies
FIN-40014 University of Jyväskylä
Finland
kieliverkosto (at) jyu.fi

In Finnish:
http://www.kieliverkosto.fi