Soveltavan kielentutkimuksen keskus

Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan kotisivut ovat 3.1.2017 alkaen osoitteessa https://www.jyu.fi/hytk/.

Suunnittelu ja kehittäminen

Tämän sivun kautta löydät lisätietoa Solkista:

Strategiat ja suunnitelmat

Tutustu Solkin toimintasuunnitelmaan ja strategioihin

Työryhmät

Solkin johtoryhmä ja jatko-opintojen kehittämisryhmä

Neuvottelukunta

Solkin neuvottelukunnan kokoonpano ja tehtävät

Laadunvarmistus

Solkin laadunvarmistusta ohjaavat dokumentit

Yhteystiedot

Ruusu

Postiosoite:
Soveltavan kielentutkimuksen keskus
PL 35

40014 Jyväskylän yliopisto

Käyntiosoite:

Agora (Ag), 5. krs
Mattilanniemi 2

Puh: 040 8053000

S-posti: solki-info@jyu.fi

Yleiset kielitutkinnot
Puh. 014 260 3531

S-posti: yki-info@jyu.fi

Solkin esittelykalvot

Kielikampus - Twitter