Soveltavan kielentutkimuksen keskus

Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan kotisivut ovat 3.1.2017 alkaen osoitteessa https://www.jyu.fi/hytk/.

Suunnittelu ja kehittäminen

Tämän sivun kautta löydät lisätietoa Solkista:

Strategiat ja suunnitelmat

Tutustu Solkin toimintasuunnitelmaan ja strategioihin

Työryhmät

Solkin johtoryhmä ja jatko-opintojen kehittämisryhmä

Neuvottelukunta

Solkin neuvottelukunnan kokoonpano ja tehtävät

Laadunvarmistus

Solkin laadunvarmistusta ohjaavat dokumentit