Soveltavan kielentutkimuksen keskus

Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan kotisivut ovat 3.1.2017 alkaen osoitteessa https://www.jyu.fi/hytk/.

Tutkimus

Soveltavan kielentutkimuksen keskus (Solki) on Jyväskylän yliopistoon kuuluva tutkimuslaitos. Sen tavoitteena on kehittää kielikoulutusta laaja-alaisesti. Tutkimus ennakoi ja ottaa huomioon yhteiskunnalliset tarpeet ja kysymykset. Tutkimusta yhdistää käsitys kielestä sosiaalisena ja vuorovaikutuksellisena, identiteettejä ja kulttuuria rakentavana ilmiönä.

Tutkimushankkeille on tyypillistä monitieteinen, soveltava tutkimusote, joka yhdistää esim. kielentutkimuksen, sosiologian, koulutustutkimuksen ja kasvatustieteen näkökulmia. Kiinnostuksen kohteena ovat muuttuvan yhteiskunnan vaikutukset kielikoulutukseen.

 


Tutkimuksen painoalueet: arviointi
Tutkimuksen painoalueet: käytänteetTutkimuksen painoalueet: politiikat

Tutkimuksen painopisteet

Arviointi

Politiikat

Käytänteet

Yhteystiedot

Ruusu

Postiosoite:
Soveltavan kielentutkimuksen keskus
PL 35

40014 Jyväskylän yliopisto

Käyntiosoite:

Agora (Ag), 5. krs
Mattilanniemi 2

Puh: 040 8053000

S-posti: solki-info@jyu.fi

Yleiset kielitutkinnot
Puh. 014 260 3531

S-posti: yki-info@jyu.fi

Solkin esittelykalvot

Kielikampus - Twitter