Soveltavan kielentutkimuksen keskus

Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan kotisivut ovat 3.1.2017 alkaen osoitteessa https://www.jyu.fi/hytk/.

Tutkimus

Soveltavan kielentutkimuksen keskus (Solki) on Jyväskylän yliopistoon kuuluva tutkimuslaitos. Sen tavoitteena on kehittää kielikoulutusta laaja-alaisesti. Tutkimus ennakoi ja ottaa huomioon yhteiskunnalliset tarpeet ja kysymykset. Tutkimusta yhdistää käsitys kielestä sosiaalisena ja vuorovaikutuksellisena, identiteettejä ja kulttuuria rakentavana ilmiönä.

Tutkimushankkeille on tyypillistä monitieteinen, soveltava tutkimusote, joka yhdistää esim. kielentutkimuksen, sosiologian, koulutustutkimuksen ja kasvatustieteen näkökulmia. Kiinnostuksen kohteena ovat muuttuvan yhteiskunnan vaikutukset kielikoulutukseen.

 


Tutkimuksen painoalueet: arviointi
Tutkimuksen painoalueet: käytänteetTutkimuksen painoalueet: politiikat

Tutkimuksen painopisteet

Arviointi

Politiikat

Käytänteet