Soveltavan kielentutkimuksen keskus

Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan kotisivut ovat 3.1.2017 alkaen osoitteessa https://www.jyu.fi/hytk/.

Projektit

DIALUKI
Kiepo
Kiepo
Tutkimuksen painopisteet

Arviointi

Politiikat

Käytänteet