Taidekasvatus

Taidekasvatuksen oppiaine

Taidekasvatuksessa käsitellään taidetta, sen traditioita ja asemaa fokusoiden prosesseihin, joissa ihmiset luovat ja vastaanottavat taidetta yksilöinä ja yhteisöinä. Taide viittaa tässä kaikkiin taiteenlajeihin. Se ymmärretään ihmisille luontaisena ja kaikkiin kulttuureihin kuuluvana ilmaisevana, symbolisena ja kommunikatiivisena toimintana, joka eri kulttuureissa saa erilaisia muotoja ja merkityksiä.

Opinnoissa opiskelija perehtyy taidekäsityksiin ja -teoriaan sekä ajankohtaisiin taiteiden ja taidekasvatuksen suuntauksiin ja käytäntöihin. Opetuksessa ja tutkimuksessa tarkastellaan myös arjen ja ympäristön estetiikkaan kuuluvia ilmiöitä sekä taiteen hyödyntämistä esimerkiksi opetuksessa, koulutuksessa, kulttuurilaitoksissa, työelämässä ja hoitoympäristöissä.

Tavoitteemme on kouluttaa laaja-alaisia, näkemyksellisiä ja osaavia taide- ja kulttuurielämän vaikuttajia. Opinnot antavat valmiuksia toimia kulttuurin kentällä laajasti, kulttuuri- ja taidehallinnossa, media- tai museo-alalla, kulttuurituottajana tai tutkijana. Taidekasvatuksen tutkinto ei anna pätevyyttä toimia peruskoulun tai lukion kuvataideopettajana. Tulevan työuran suuntaamisessa sivuainevalinnoilla on tärkeä merkitys.

Oppiaineessa tehtävä tutkimus linkittyy laitoksen kaikkiin tutkimuksen painopistealoihin, erityisesti taiteen ilmaisuun, kokemiseen ja tulkintaan sekä lasten- ja nuortenkulttuurin tutkimukseen.

uno - henkilöstöportaali

isa - opiskelijaportaali

Yhteystiedot

Osoite:
Jyväskylän yliopisto
Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos
PL 35
40014 Jyväskylän yliopisto

Kysy lisää Taikun toiminnasta

>Taiku Facebookissa<

>Taikun alumnit Facebookissa<

>Opiskelijalähettilään blogi<

Toimipisteet

Käyntiosoitteet:

Laitoksen henkilökunta:
D-rakennus (Educa)
Seminaarinmäki

Hallintohenkilökunta:
A-rakennus (Athanaeum)
Seminaarinmäki

Puhelinnumerot/toimistot:

Laitoshallintoasiat:
040 805 3402
Opintoasiat:
040 805 3415
Talousasiat:
040 169 7931

Tänään

19. huhtikuuta 2014, viikko 16, Päivi, Pilvi. (*)