Taidekasvatus

Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan kotisivut ovat 3.1.2017 alkaen osoitteessa https://www.jyu.fi/hytk/.

Taidekasvatuksen oppiaine

Oletko kiinnostunut siitä, miten ihmiset luovat taidetta tai miten taide vastaanotetaan? Miten performanssi, taidemaalaus, kaupunkimaisema, näytelmä tai luova liike syntyy - ja miten se koetaan? Tai kiinnostaako sinua esimerkiksi se, miten taidetta hyödynnetään opetuksessa, koulutuksessa, kulttuurilaitoksissa, työelämässä ja hoitoympäristöissä?

Taidekasvatuksessa taide ymmärretään laajasti ihmisille luontaisena, kaikkiin kulttuureihin kuuluvana toimintana, joka eri kulttuureissa saa erilaisia muotoja ja merkityksiä. Jyväskylän yliopiston taidekasvatuksen oppiaineelle on ominaista myös käsitellä kaikkia taiteita eikä rajoittua esimerkiksi vain visuaalisiin taiteisiin tai ainoastaan ammatti- tai harrastajataiteeseen. Opintojen aikana perehdyt myös taidehistorian perusteisiin ja opit sen myötä lisää taideteosten ja taiteen luomisesta sekä vastaanottamisesta. Taidekasvatuksen opinnoissa saat valmiuksia suunnitella, toteuttaa ja analysoida taidekasvatustoimintaa. Opit myös arvioimaan ja kehittämään taiteen harrastamisen ja opettamisen käytäntöjä.

Opintojen myötä sinulle kehittyy kyky nähdä ja huomioida taidekasvatuksen rooli erilaisissa tilanteissa olevien ihmisten elämässä. Koulutuksen myötä sinusta tulee laaja-alainen, näkemyksellinen ja osaava taide- ja kulttuurielämän vaikuttaja!

Jos haet opiskelemaan päävalinnan kautta, hakukohteena on ”taidehistoria ja taidekasvatus”. Opintojesi alussa opit perusteet molemmista oppiaineista, mutta opintojen edetessä valitset pääaineeksi jommankumman, joko taidekasvatuksen tai taidehistorian. Valinnan teet viimeistään kandidaatinseminaariin osallistuessasi ja kandidaatintutkielmaa tehdessäsi eli toisena tai kolmantena opintovuonna. Lisäksi jo aineopintovaiheen alusta lähtien voit valinnaisten opintojen avulla suunnata tutkintoa juuri sinua kiinnostaviin osa-alueisiin ja teemoihin.
Taidekasvatuksesta kandidaatintutkinnon tehtyäsi voit jatkaa maisterintutkintoon, tai voit myös hakea erikseen Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen järjestämään kulttuuriympäristön tutkimuksen maisterikoulutukseen (KUOMA).

Taidekasvatuksen oppiaineeseen tehtyihin pro gradu -tutkielmiin pääset tutustumaan Jyväskylän yliopiston kirjaston haun kautta: https://www.jyu.fi/hum/laitokset/taiku/tutkimus/opinnaytteet

 

Missä taidekasvatuksesta valmistunut työskentelee?

Taidekasvatuksesta valmistuttuasi voit työllistyä erilaisiin johto-, suunnittelu-, hallinto- ja asiantuntijatehtäviin kulttuurin kentällä: kulttuuri- ja taidehallinnossa, media- tai museo-alalla, organisaatioissa tai projekteissa. Myös yrittäjän, kulttuurituottajan ja tutkijan tehtävät tarjoavat työllistymismahdollisuuksia. Oppimaasi voit soveltaa esimerkiksi nuorisotyössä, sosiaalityössä sekä maahanmuuttajien ja vanhusten parissa.

Muistathan, että taidekasvatuksen tutkinto ei anna pätevyyttä toimia peruskoulun tai lukion kuvataideopettajana.

Opintojen aikana kannattaa kiinnittää erityistä huomiota sivuainevalintoihin, sillä niiden avulla voi hankkia lisävalmiuksia ammatilliseen erikoistumiseen ja toimimiseen erilaisissa tehtävissä työelämässä. Opintojen aikana voi tutustua kiinnostaviin työtehtäviin suorittamalla harjoittelun, joka tarkoittaa yleensä 3 kuukauden työssäoppimisjaksoa opintoihin ja opiskeltavaan alaan liittyvissä työtehtävissä. Myös tutkintoihin liittyvät tutkielmat (esimerkiksi pro gradu -tutkielman) voit tehdä myös yhteistyössä taide- tai kulttuurielämän toimijan kanssa.

Taidekasvatuksesta valmistuneiden työllistymisestä voi etsiä lisätietoa esimerkiksi töissä.fi - korkeakouluista valmistuneet työelämässä -sivustolta (http://www.toissa.fi/).

 

Taidekasvatuksen oppiaineessa tehtävästä tutkimuksesta

Taidekasvatuksen tutkimus liittyy erityisesti taiteen ilmaisuun, kokemiseen ja tulkintaan sekä lasten- ja nuortenkulttuurin tutkimukseen. Taiteiden rooli koulussa on yksi tutkimuksen kohteista. Tämän lisäksi tutkimusta tehdään erityisesti esimerkiksi lasten ja nuorten taidekasvatuksesta, yhteisötaiteesta, makukulttuureista ja normeista, ympäristöestetiikasta sekä taidekasvatuksen toimijoista.