Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos

Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan kotisivut ovat 3.1.2017 alkaen osoitteessa https://www.jyu.fi/hytk/.

Taikun hops-ohjaajat ja opintojen ohjauksen työnjako

HOPS-ohjaajat

Kirjallisuus

 • kandivaiheen opiskelijat, suoravalitut opettajalinjalaiset: Ate Tervonen
 • kandivaiheen opiskelijat, ei-opettajalinjalaiset: Aino-Kaisa Koistinen
 • maisterivaiheen opiskelijat: Mikko Keskinen ja Sanna Karkulehto
 • jatko-opiskelijat: tutkielmien ohjaajat

  Museologia

  Taidehistoria

  Taidekasvatus

  Interactions (Digital culture)

  Opintojen ohjauksen työnjako:

  Amanuenssit:

  • Yleinen neuvonta ja opinto-ohjaus
  • Tutkintokokonaisuuteen ja opintorekisteriin liittyvä opintoneuvonta
  • Korppi ja eTentti
  • Opintokokonaisuuksien kokoaminen
  • Sivuaineopiskelijoiden ja erillisellä opinto-oikeudella opiskelevien ohjaus
  • Lähtevien ja tulevien vaihto-opiskelijoiden ohjaus ja neuvonta
  • Työharjoitteluun liittyvä opintoneuvonta
  • Korvaavuudet ja muualla suoritettujen opintojen hyväksilukeminen
  • Tiedotus opintoasioista, esimerkiksi yleisistä tenteistä ja opinto-oikeuksien hakemisesta
  • Osallistuminen HOPSaajien järjestämään uusien opiskelijoiden opintojen ohjaukseen

  HOPSaajat:

  • Uusien opiskelijoiden vastaanotto ja opintojen ohjaus
  • HOPS-keskustelut opiskelijoiden pyynnöstä sekä osana ensimäistä opintovuotta, kandidaattivaihetta ja maisterivaihetta
  • Henkilökohtaiset opiskelusuunnitelmat, eHOPS

  Opetushenkilökunta:

  • Omaan opetukseen liittyvä opintoneuvonta

  Opiskelijatutorit:

  • Uusien opiskelijoiden vastaanotto

  Muistathan myös