Viestintätieteiden laitos

Laitosyhdistyminen

Viestintätieteiden laitos on yhdistynyt kielten laitoksen kanssa 1.1.2017 alkaen. Näitä sivuja ei enää päivitetä. Uuden kieli- ja viestintätieteiden laitoksen kotisivut löydät osoitteesta https://www.jyu.fi/hytk/fi/laitokset/kivi.

Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan kotisivut ovat 3.1.2017 alkaen osoitteessa https://www.jyu.fi/hytk/.

Viestintätieteiden laitos

Kieli- ja viestintätieteiden laitos - uudet sivut 2017 löytyvät osoitteesta:
https://www.jyu.fi/hytk/fi/laitokset/kivi

 

Viestintätieteiden laitoksen päämääränä on tuottaa korkeatasoista tutkimusta ja tarjota laadukasta, monisisältöistä viestinnän ja journalismin akateemista koulutusta. Laitos on myös aktiivinen vaikuttaja kansainvälisessä tiedeyhteisössä sekä suomalaisessa yhteiskunnassa.

Viestintätieteiden laitoksessa on neljä oppiainetta: journalistiikka, kulttuurienvälinen viestintä, puheviestintä ja yhteisöviestintä.

Tutkimus kohdistuu viestintään ja mediaan verkottuneessa maailmassa. Painoalueita on kolme: (1) työelämän vuorovaikutus ja viestintäammatit, (2) innovaatiot ja riskit organisaatioissa, (3) viestintäteknologian ja kansainvälistymisen merkitys viestinnälle ja medialle.Tutkimus ja koulutus nivoutuvat yhteen, ja opetuksen tavoitteena on taata opiskelijoille viestinnän asiantuntijatehtävien tulevaisuudessa edellyttämä monipuolinen osaaminen.

Tervetuloa osaajien joukkoon ja yhteistyöhön kanssamme!