Viestintätieteiden laitos

Jyucomm30


Viestintätieteiden laitos 30 vuotta: Läpinäkyvyys-seminaari ja alumnipäivä 13.11.2015

Viestintätieteiden laitos

RSS-feed

Tapahtumia

Viestintätieteiden laitoksen päämääränä on tuottaa korkeatasoista tutkimusta ja tarjota laadukasta, monisisältöistä viestinnän ja journalismin akateemista koulutusta. Laitos on myös aktiivinen vaikuttaja kansainvälisessä tiedeyhteisössä sekä suomalaisessa yhteiskunnassa.

Viestintätieteiden laitoksessa on neljä oppiainetta: journalistiikka, kulttuurienvälinen viestintä, puheviestintä ja yhteisöviestintä.

Tutkimus kohdistuu viestintään ja mediaan verkottuneessa maailmassa. Painoalueita on kolme: (1) työelämän vuorovaikutus ja viestintäammatit, (2) innovaatiot ja riskit organisaatioissa, (3) viestintäteknologian ja kansainvälistymisen merkitys viestinnälle ja medialle.Tutkimus ja koulutus nivoutuvat yhteen, ja opetuksen tavoitteena on taata opiskelijoille viestinnän asiantuntijatehtävien tulevaisuudessa edellyttämä monipuolinen osaaminen.

Tervetuloa osaajien joukkoon ja yhteistyöhön kanssamme!