Humanistinen tiedekunta

Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan kotisivut ovat 3.1.2017 alkaen osoitteessa https://www.jyu.fi/hytk/.

Opiskelu

copy_of_opiskelijan_ohjeet_2.jpg
Kuva: Maiju Ristkari

Uudelle opiskelijalle
Infopaketti,
Lukuvuoden alku
Opetus ja oppiaineet
Oppiaineet,
Opetussuunnitelmat ja opetusohjelmat,
Opetusperiodit ja yleiset tenttipäivät,
Kesäopetus,
eTentti
Opintojen kulku ja suunnittelu
Tiedekunnan sivuaineet,
Joustava opinto-oikeus (JOO),
Työelämäyhteydet,
Passiivirekisteri,
Siirtyminen maisterin tutkintoon,
Tutkinto-ohjelman (ent. pääaineen) vaihtaminen
Opintosuoritukset
Opintosuoritusten arviointi,
Kypsyysnäyte eli maturiteetti,
Pro gradu -tutkielma,
Eettiset ohjeet
Perustutkinnot
Yleisiä määräyksiä,
Yleiskuvaus FM-tutkinnosta,
Yleiskuvaus HuK-tutkinnosta,
HuK- ja FM-tutkintojen rakenteet,
Opettajan kelpoisuudet,
Tutkinto-opas,
Tutkintojen osaamistavoitteet
Muualla tehdyt opinnot
Korvaavuudet ja aiemmin hankittu osaaminen,
Kieli- ja viestintäopintojen korvaavuudet,
AMK-tutkinnon asema
Valmistuville
Tutkintojen anominen ja valmistuminen,
Tutkinnon täydentäminen,
Alumnitoiminta
Työelämätaitojen opetus
Suunnittele TVT-opintojasi,
Tieto- ja viestintätekniikan opinnot,
Työelämäopinnot,
Opiskelumateriaalit,
Laitteistot, ohjelmistot ja tekninen tuki
Hyvinvointi ja liikunta
Hyvis - opiskelijoiden hyvinvoinnin tukena,
HYVY001 Akateeminen opiskelukyky – muutakin kuin pisteitä,
Opiskelijan kompassi -hyvinvointiohjelma,
Korkeakoululiikunta,
Opintoihin liittyvä liikuntakurssi YLIY,
Nyyti ry - opiskelijoiden tukikeskus,
Oppilaitospappi,
JYYn kulttuuritoiminta