Humanistinen tiedekunta

Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan kotisivut ovat 3.1.2017 alkaen osoitteessa https://www.jyu.fi/hytk/.

Jatkokoulutusta ja kursseja Jyväskylän yliopistossa

Keskeiset jatko-opintoihin soveltuvia kursseja ja koulutusta tarjoavat tahot Jyväskylän yliopistossa

HUOM: Käy katsomassa myös yliopiston tutkijakoulun sivut, joissa kerrotaan ajankohtaisista koulutuksista sekä listaus yleisten valmiustaitojen opinnoista ja niiden tarjoajista.

 

IHME (https://www.jyu.fi/ytk/laitokset/ihme)

 • tutkimusmenetelmien koulutusta
 • myös tutkija- ja työelämätaitoja (kirjoittaminen, esiintyminen)

 

Kirjasto (https://kirjasto.jyu.fi/tiedonhaku/koulutuskalenteri)

 • mm. väitöskirjastartti-koulutusta väitöskirjaansa aloittaville tohtorikoulutettaville: mm. oman tieteenalan tiedonhankinnan ja -hallinnan perusteet sekä tieteenalojen julkaisukulttuurien vaikutus omaan väitöskirjatyöhön
 • tiedonhaku- ja viittauskoulutusta, esim. tietokannat, Nelli, RefWorks
 • koulutusta metodioppaista sekä väitöskirjan julkaisemisesta ja yliopiston sarjoista
 • katso myös kirjaston sivut tutkijalle ja opettajalle sekä Kysy tutkijapalveluilta

 

Kielikeskus (https://kielikeskus.jyu.fi/jatko-opiskelijoille)

 • viestintätaitojen koulusta
 • esim. kirjoittaminen, konferenssiabstraktit, -esitykset ja posterit

 

IT-palvelut (https://www.jyu.fi/itp/palvelut/koulutukset_index)

 • Koulutuspalveluja tutkijoille ja opettajille
 • Katso myös TVT-taidot rooleittain: mitkä tvt-taidot ovat olennaisia opetus-, tutkimus- ja johtamisrooleissa?

 

Jyväskylä Summer School in Human Sciences (https://www.jyu.fi/en/study/programmes/summerschool/)

 • eri ihmistieteitä yhdistävä kesäkoulu, joka järjestetään vuosittain toukokuussa
 • vaihteleva opetustarjonta

 

Henkilöstökoulutus (https://www.jyu.fi/henkilosto/henkilostokoulutus)

 • vain työsuhteessa oleville
 • esim. tiedonhankinta, kielet, johtaminen, pedagogisia opintoja, tvt, viestintä
 • itseopiskelumateriaalia käytössä: https://www.jyu.fi/henkilosto/henkilostokoulutus/Itseopiskelu
 • mahdollisuus suorittaa avoimen yliopiston opintoja (esimiehen luvalla)
 • muuta: henkilöstökoulutuksena yliopistopedagogista koulutusta (seuraa yliopiston tiedotusta). APO-opinnoista eli aikuiskouluttajan pedagogisista opinnoista tietoa kasvatustieteiden tiedekunnan sivuilla (https://www.jyu.fi/edu/laitokset/kas/apo)

 

 

Muuta:

 • myös laadunvarmistukseen ja laatutyöhön voi perehtyä ja kouluttautua esimerkiksi sisäiseksi auditoijaksi. Lue lisää yliopiston laadunhallintasivuilta.
 • omaa osaamista voi täydentää myös sivuaineiden kautta - esimerkiksi johtamisen opintoja, yrittäjyysopintoja, tilastotieteen opintoja, tieto- ja viestintätekniikan opintoja, kieliopintoja... näistä lisätietoa löydät eri tiedekuntien ja laitosten sivuilta sekä erillislaitosten sivuilta