Humanistinen tiedekunta

Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan kotisivut ovat 3.1.2017 alkaen osoitteessa https://www.jyu.fi/hytk/.

Väitöskirjaohjaajien sivu

Tälle sivulle on koottu humanistisen tiedekunnan väitöskirjaohjaajille hyödyllisiä tietoja ja linkkejä.

Ajankohtaista!

 • Syksyn 2015 ohjaajatapaaminen järjestetään pe 23.10.2015 klo 12-15 salissa M103. Ohjelma pdf-muodossa. Tilaisuuteen ilmoittautuminen Korpin kautta: https://korppi.jyu.fi/kotka/r.jsp?qid=15627
    • Aiemmat ohjaajatapaamiset: 3.10.2011 (teemana yliopiston tutkijakoulun ja tiedekunnan tohtorikoulun toiminta sekä jatko-opinto-oikeuden ja apurahojen hakuun liittyvät käytännöt); 8.3.2012 (teemana mm. jatko-opintojen opetussuunnitelma ja haastavat ohjaustilanteet); 1.11.2012 (teemana mm. tutkimusetiikka ja ohjaajan etiikka sekä Korppi); 25.3.2013 (teemana mm. rahoitus ja ohjauskäytäntöjen kehittäminen), 23.10.2013 (teemana mm. rahoitus ja väitöskirjan loppuvaiheen ohjaaminen); 26.3.2014 (teemana mm. väitöskirjavaatimukset ja seurantaryhmät sekä kansainvälisten tohtorikoulutettavien tukeminen); 10.4.2015 (teemana mm. esitarkastuslausunnot ja tiedekunnan rahoitusjako)
    • Tutkintosäännön muutosten myötä tohtorikoulutettavan pääohjaajan tulee olla työsuhteessa Jyväskylän yliopistoon. Mikäli tohtorikoulutettavan nykyinen pääohjaaja ei ole työsuhteessa Jyväskylän yliopistoon, tulee tohtorikoulutettavalle nimetä uusi pääohjaaja. Jatko-opiskelijan oppaan Ohjaus -kohdasta löytyy lisätietoa ohjaussuhteiden muutoksista.
  • Ohjaatko johonkin JYn toiseen tiedekuntaan tai tohtorikoulutusta antavaan yksikköön tehtävää väitöskirjaa? Tai ohjaako joku toisen JYn tiedekunnan tai tohtorikoulutusta antavan yksikön henkilö humanistiseen tiedekuntaan tehtävää väitöskirjaa sinun kanssasi? Lue lisää aiheesta Kahden tai useamman tiedekunnan välinen tohtorintutkinto: kompensaation hakeminen.
 • Syksyllä 2012 jatko-opiskelijoiden Korppi-ilmoittautumislomake on uusittu. Ohjaajille on laitettu tietoa uudesta lomakkeesta sähköpostitse. Ohjeet lomakkeen tietojen tarkasteluun sekä ohjausasiakirjan sähköiseen allekirjoittamiseen Korpissa löytyvät myös tiedekunnan sivuilta: https://www.jyu.fi/hum/pake/tutorial/jatko-opiskelu-ohjeita/jatko-opiskelijoiden-tiedot-korpissa . Huomaa, että ohjausasiakirja on voimassa vasta kun ainakin pääohjaaja on sen allekirjoittanut Korpissa. Ohjaajan allekirjoitus on voimassa kuluvan lukuvuoden, eli se allekirjoitetaan aina vuosittain jatko-opiskelijan ilmoittautumisen yhteydessä.
  • Jatko-opinto-oikeuden haku 1.6.-15.8.2015. Hakuilmoitus löytyy tiedekunnan sivuilla.

 

 • Tiedekunnan apurahat: seuraa tiedekunnan etusivujen Ajankohtaista-ilmoituksia
 • Kirjaston tutkijapalvelut tarjoavat mahdollisuuden pyytää tutkijaseminaariin ilmaisen tiedonhankinnan briiffauksen (2 tuntia), toiveita voi lähettää oman tieteenalan informaatikolle (kirjaston yhteyshenkilöt, Tietopalvelut-kohdat)

 

Tietoa tiedekunnan ja yliopiston käytännöistä:

 

Tiedota ohjattavillesi:

 

Kehitä itseäsi ohjaajana: