Humanistinen tiedekunta

Väitöskirjaohjaajien sivu

Tälle sivulle on koottu humanistisen tiedekunnan väitöskirjaohjaajille hyödyllisiä tietoja ja linkkejä.

Ajankohtaista!

  • Syksyn 2015 ohjaajatapaaminen järjestetään pe 23.10.2015 klo 12-16 salissa M103. Ohjelma ja ilmoittautumisohjeet ilmoitetaan myöhemmin.
    • Aiemmat ohjaajatapaamiset: 3.10.2011 (teemana yliopiston tutkijakoulun ja tiedekunnan tohtorikoulun toiminta sekä jatko-opinto-oikeuden ja apurahojen hakuun liittyvät käytännöt); 8.3.2012 (teemana mm. jatko-opintojen opetussuunnitelma ja haastavat ohjaustilanteet); 1.11.2012 (teemana mm. tutkimusetiikka ja ohjaajan etiikka sekä Korppi); 25.3.2013 (teemana mm. rahoitus ja ohjauskäytäntöjen kehittäminen), 23.10.2013 (teemana mm. rahoitus ja väitöskirjan loppuvaiheen ohjaaminen); 26.3.2014 (teemana mm. väitöskirjavaatimukset ja seurantaryhmät sekä kansainvälisten tohtorikoulutettavien tukeminen); 10.4.2015 (teemana mm. esitarkastuslausunnot ja tiedekunnan rahoitusjako)
  • Tutkintosäännön muutosten myötä tohtorikoulutettavan pääohjaajan tulee olla työsuhteessa Jyväskylän yliopistoon. Mikäli tohtorikoulutettavan nykyinen pääohjaaja ei ole työsuhteessa Jyväskylän yliopistoon, tulee tohtorikoulutettavalle nimetä uusi pääohjaaja. Jatko-opiskelijan oppaan Ohjaus -kohdasta löytyy lisätietoa ohjaussuhteiden muutoksista.
  • Syksyllä 2012 jatko-opiskelijoiden Korppi-ilmoittautumislomake on uusittu. Ohjaajille on laitettu tietoa uudesta lomakkeesta sähköpostitse. Ohjeet lomakkeen tietojen tarkasteluun sekä ohjausasiakirjan sähköiseen allekirjoittamiseen Korpissa löytyvät myös tiedekunnan sivuilta: https://www.jyu.fi/hum/pake/tutorial/jatko-opiskelu-ohjeita/jatko-opiskelijoiden-tiedot-korpissa . Huomaa, että ohjausasiakirja on voimassa vasta kun ainakin pääohjaaja on sen allekirjoittanut Korpissa. Ohjaajan allekirjoitus on voimassa kuluvan lukuvuoden, eli se allekirjoitetaan aina vuosittain jatko-opiskelijan ilmoittautumisen yhteydessä.
  • Jatko-opinto-oikeuden haku 1.6.-15.8.2015. Hakuilmoitus löytyy tiedekunnan sivuilla.

  • Tiedekunnan apurahat: seuraa tiedekunnan etusivujen Ajankohtaista-ilmoituksia
  • Kirjaston tutkijapalvelut tarjoavat mahdollisuuden pyytää tutkijaseminaariin ilmaisen tiedonhankinnan briiffauksen (2 tuntia), toiveita voi lähettää oman tieteenalan informaatikolle (kirjaston yhteyshenkilöt, Tietopalvelut-kohdat)

 

Tietoa tiedekunnan ja yliopiston käytännöistä:

 

Tiedota ohjattavillesi:

 

Kehitä itseäsi ohjaajana: