Humanistinen tiedekunta

Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan kotisivut ovat 3.1.2017 alkaen osoitteessa https://www.jyu.fi/hytk/.

Jatkotutkinnot

Opiskelijan ohjeet - humanistinen tiedekunta
Tässä osiossa…

Humanistisen tiedekunnan tarjoamat jatko-opintokurssit

Humanistisen tiedekunnan tarjoamat jatko-opintokurssit
Tältä sivulta löydät tietoa humanistisen tiedekunnan tarjoamista jatko-opintotasoisista kursseista, seminaareista ja muusta koulutuksesta.
Humanistisen tiedekunnan tohtoriseminaarit
Tälle sivulle on koottu linkit humanistisen tiedekunnan tohtoriseminaarien ohjelmiin. Tiedekunnan tohtorikoulutettavat voivat halutessaan osallistua toisten laitosten ja oppiaineiden seminaaritapaamisiin.

Jatko-opiskelijan opas

Jatko-opiskelijan opas
Humanistisen tiedekunnan jatko-opiskelijan opas sisältää tietoa jatko-opiskelijaksi hakeutumisesta, ilmoittautumisesta, ohjauskäytännöistä, tutkimuksen tarkastuskäytännöistä ja väitösprosessista. Lisäksi oppaassa annetaan vinkkejä tutkimussuunnitelman laatimiseen ja rahoituksen hakemiseen.

Jatkokoulutusta ja kursseja Jyväskylän yliopistossa

Jatkokoulutusta ja kursseja Jyväskylän yliopistossa
Keskeiset jatko-opintoihin soveltuvia kursseja ja koulutusta tarjoavat tahot Jyväskylän yliopistossa

Ohjeita väittelijälle

Ohjeita väittelijälle
Yliopiston yhteiset väitösohjeet sekä vinkkejä ja tarkennuksia humanistiväittelijöille.

Tohtoreiden työllistyminen

Nelitasoinen tutkijanura ja tenure track
Tämä sivu sisältää tietoa ja linkkejä koskien nelitasoista tutkijanuraa ja tenure track -käytäntöä.
Tohtoreiden työllistyminen
Työllistymiseen ja työelämävalmiuksien pohdintaan evästykseksi
Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta
Mitä tarkoittaa yrittäjämäinen asenne ja toiminta? Yrittäjämäistä asennetta voi luonnehtia esimerkiksi aktiiviseksi toimijuudeksi ja vastuullisuudeksi, näköalojen hahmottamiseksi ja uusien vaihtoehtojen ja ideoiden luomiseksi ja löytämiseksi.

Tutkijakoulu

Tutkijakoulu
Tutkijakoulu tarjoaa tukea ja palveluja kaikille tiedekunnan jatko-opiskelijoille erilaisten tapahtumien, kurssien ja neuvonnan muodossa. Tutkijakoulun tapahtumat ja kurssit ovat avoimia kaikille humanistisen tiedekunnan jatko-opiskelijoille.
Humanistisen tiedekunnan tohtorikoulu
Tällä sivulla kerrotaan humanistisen tiedekunnan tohtorikoulusta sekä tohtorikouluun hakemisesta.
Väitöskirjaohjaajien sivu
Tälle sivulle on koottu humanistisen tiedekunnan väitöskirjaohjaajille hyödyllisiä tietoja ja linkkejä.
Väitöskirjarahoitus humanistisessa tiedekunnassa
Humanistinen tiedekunta myöntää rahoitusta väitöskirjatyöhön jatko-opintojensa eri vaiheissa oleville tohtorikoulutettaville.