HTKJ101 Johdatus jatko-opintoihin (2 op) -opintojakson suorittaminen ja korvaavat suoritukset