24.11.2016

Jatko-opiskelu

Humanistinen tiedekunta

jatko-opiskelu
Kuva: Maiju Ristkari

Humanistisen tiedekunnan tohtorikoulu on laitos- ja oppiainerajat ylittävä yhteistyöverkosto.

 

Jatko-opintojen evästykseksi:

  • Jatko-opiskelijan opas: tietoa mm. jatko-opinto-oikeuden hakemisesta, tutkinnoista, ohjauksesta (sisältää linkit ohjausasiakirjaan ja ohjaustapaamisen raportointilomakkeeseen), tutkimussuunnitelman tekemisestä, rahoituksen hakemisesta ja väittelyprosessista.
  • Lisätietoa väittelyprosessista (muista lukea väittelyprosessista myös jatko-opiskelijan oppaasta): ohjeita tarkastajille ja ohjeita väittelijälle

 

Kursseja ja koulutusta tohtorikoulutettaville:

Mihin tohtoroitumisen jälkeen?

Tohtoreiden työllistymisestä ja työelämävalmiuksista on tehty erilaisia selvityksiä sekä Jyväskylän yliopistossa että valtakunnallisesti. Lue lisää:

Moni tohtorikoulutettava tähtää tutkijanuralle. Mitä tarkoittaa neliportainen tutkijanura ja onko se sama asia kuin tenure track? Lue lisää:

Yrittäjyys ei ole kovinkaan monen tohtorikoulutettavan ensisijainen tavoite, mutta kuinka moni tiedostaa työskentelevänsä jo jatko-opintojen aikana yrittäjämäisesti ja omaavansa yrittäjämäisen asenteen? Jos haluat hyödyntää osaamistasi monin eri tavoin ja laajentaa tulevaisuuden työllistymismahdollisuuksiasi luovasti yhdistellen, lue lisää:

 

Väitöskirjaohjaajat

  • Humanistisen tiedekunnan väitöskirjaohjaajien sivut sijaitsevat osoitteessa https://www.jyu.fi/hum/opiskelu-ohjeet/pikaohjeet/ohjaajat.
  • Humanistisen tiedekunnan väitöskirjaohjaajille on luotu oma sähköpostilista. Ota yhteyttä projektipäällikkö Heli Niskaseen, jos haluat lähettää tietoa listalle.