HTKJ101 Johdatus jatko-opintoihin (1 op), kevät 2013