Humanistin tutkimuseettisiä kysymyksiä

Pirjo Korkiakangas: alustus tiedekunnan eettisessä iltapäivässä 28.3.2008