21.12.2016

Soveltava kielentutkimus

HYTK-tiedekunnassa tehtävä kielen tutkimus ei ole perinteistä kieliopin tai eri kielialueiden kirjallisuuden tutkimusta, vaan soveltavaa kielen tutkimusta. Soveltava kielentutkimus tarkastelee kieltä eri ympäristöissä, kielten roolia ihmisyhteisöjen toiminnassa sekä niiden asemaa ihmisen kasvussa ja kehityksessä.

Tutkimusteemoja yhdistää näkemys kielestä sosiaalisena toimintana, jota tarkastellaan monitieteisesti. Tällaista tutkimusta edustaa …

Toimintaympäristömme muuttuessa yhä monikielisemmäksi ja -kulttuurisemmaksi, on tärkeää tarkastella kielen asemaa muuttuvassa tilanteessa: Peripheral multilingualism -hanke tutkii teemaa alkuperäis- ja vähemmistökielten kautta. Tutkimuksen keinoin voidaan myös tarkastella, kuinka kasvava monikielisyys voi yhtäältä olla eriarvoisuutta synnyttävä tekijä ja toisaalta merkittävä yhteiskunnallinen voimavara.

Tutkimustuloksilla vastataan kielen oppimisen ja opettamisen sekä muuttuvien kielikäytänteiden ja toimintaympäristöjen haasteisiin esimerkiksi kouluissa, työelämässä ja mediassa. Tutkimukselle on tyypillistä monitieteinen, soveltava tutkimusote, joka yhdistää esim. kielentutkimuksen, sosiologian, koulutustutkimuksen ja kasvatustieteen näkökulmia, kuten esimerkiksi HisLit -hankkeessa. Siinä tutkitaan lukioikäisten historian tekstitaitoja ja niiden kehittämistä kielitieteen, historian ja kasvatustieteen näkökulmista.

 

-          Profilointihanke erikseen