Kriisit uudelleenmääriteltynä -seminaari

 • Date Nov 28, 2017 from 09:00 AM to 04:00 PM (Europe/Helsinki / UTC200)
 • Location C4 & Puutarhurintalo
 • Contact Name
 • Add event to calendar iCal

Uusi Jyväskylän yliopiston profiloitumisalue "Kriisit uudelleenmääriteltynä: historiallinen jatkuvuus ja yhteiskunnallinen muutos" yhdistää ihmis- ja sosiaalitieteiden empiirisiä ja metodologisia vahvuuksia kriisien, jatkuvuuden ja muutoksen monitieteiseen tutkimukseen. Profiloitumisalue kattaa kolme tutkimusaluetta: 1) paikaltaan siirtyminen ja kuuluminen, 2) politisoidut kriisit, 3) institutionaalinen uudelleenjärjestäytyminen ja polkuriippuvuus. Tutkimus tarkastelee kriisejä yksilöllisinä, poliittisina ja institutionaalisina.

Kriisit uudelleenmääriteltynä -seminaari selkeyttää profiloitumisaluetta esittelemällä aamupäivällä ensimmäiseen tutkimusalueeseen liittyvää tutkimusta ja työstämällä iltapäivällä kriisin käsitettä työpajatyöskentelyssä.

Ilmoittaudu tapahtumaan Korpissa: https://korppi.jyu.fi/kotka/r.jsp?qid=19378

Aikataulu

Fokusalue 1: Paikaltaan siirtyminen ja kuuluminen (C4)

 • 09.00 Ilmoittautuminen ja kahvi
 • 09.15 Seminaarin avaus
 • 09.30 Sanna Valkonen: Käsitteellisiä paikaltaan siirtymiä. Kuulumisen politiikat (jälki)koloniaalisessa pohjoisessa
 • 10.15 Projektien esittelyt
  • Saara Jäntti: Muistoihin kaivertuneet tilat & Teatteri toipumisen välineenä
  • Sari Pöyhönen: CroBoArts & Jag bor i Oravais
  • Tuija Saresma: Arts of Belonging & Intersecting Mobilities
  • Nika Potinkara & Pilvi Hämeenaho: Different but Equal? Dealing with diversity in two Nordic welfare states
  • Tuija Virkki: Yhteiskunnallisten eriarvoisuuksien väkivaltaistavat tulkinnat. Läpileikkaus suomalaisen yhteiskunnan nykykeskusteluista ja hyvinvointivaltion ammattilaisten käsityksistä
 • 11.30 Lounas

Työpaja kriisin käsitteestä (Puutarhurintalo)

 • 12:30 Iltapäivän avaus
 • 12.45 Seminaaripuheenvuorot
  • Tuuli Lähdesmäki & Tuija Saresma: Lähestymistapoja kriiseihin taiteiden ja kulttuurin tutkimuksessa
  • Mika Ojakangas & Paul-Erik Korvela: Kriisin käsitteen historiasta
  • Jari Ojala: Talouden kriisit
  • Marko Hakanen: Varhaismodernit instituutiot kriisissä
 • 14.30 Kahvitauko
 • 15.00 Työpaja-työskentelyä
 • 16.00 Lopetus

Keynote-puhuja Sanna Valkonen

YTT, Lapin yliopiston saamentutkimuksen apulaisprofessori Sanna Valkonen valmistui yhteiskuntatieteiden maisteriksi Jyväskylän yliopiston valtio-opista vuonna 2001 ja väitteli tohtoriksi valtio-opista Lapin yliopistossa vuonna 2009. Valkosen väitöskirja Poliittinen saamelaisuus (Vastapaino 2009) käsittelee saamelaisen poliittisen ja yksilösubjektiuden rakentumiseen liittyviä valtaulottuvuuksia. Valkonen on tarkastellut tutkimuksissaan myös uskonnon, sukupuolen ja etnisyyden intersektioita ja ruumiillisia kokemuksia, saamelaisen luontosuhteen ulottuvuuksia sekä alkuperäiskansaisuuden artikulaatioita, poliittisuutta ja kuulumisen konflikteja – viimeksi mainittua tematiikkaa Suomen Akatemian tutkijatohtorihankkeessaan (2014-2017). Parhaillaan Valkonen johtaa Suomen Akatemian kärkihanketta Kulttuurisesti ja sosiaalisesti kestävä museo. Alkuperäiskansan representaatiot ja saamelaiskulttuuri Saamelaismuseo Siidassa (2016-2018) sekä Koneen säätiön rahoittamaa taide/tiedehanketta Viidon Sieiddit. Saamelaisen luontosuhteen uudet mittasuhteet (2016-2017). Sanna Valkonen on myös mukana tutkijana Suomen Akatemian tutkimushankkeessa Alkuperäiskansadiskurssien kotouttaminen ja poliittisten subjektien rakentaminen Saamenmaassa (PI Veli-Pekka Lehtola, 2015-2018).

Tapahtumapaikka

Aamupäivän ohjelma järjestetään salissa C4 ja iltapäivän ohjelma Puutarhurintalolla (rakennus J kampuskartalla).