Events by EURECA

EURECA-tapaaminen.jpg

Parliaments and the Politicization of the EU. 4th TRACE Symposium

 • Date May 31, 2018 to Jun 01, 2018 (Europe/Helsinki / UTC300)
 • Add event to calendar iCal

4th TRACE Symposium

www.jyu.fi/trace

May 31st-June 1st, 2018

University of Jyväskylä, Finland

Abstracts due: April 1st, 2018

 

Parliaments and the Politicization of the EU

EU scholarship has tended to underplay the role of national and European parliaments in European politics. Specialists in parliamentary studies have largely missed the politicizing novelty of European integration. It is time to rethink parliaments in the EU from the perspective of politicization.

From the beginning, European integration included a parliamentary assembly and national parliaments played crucial roles. The failure of the European Political Community in 1953 was due to a decision of the French parliament, and for many years the German Bundestag was a crucial player when it came to furthering European integration. Parliamentary representation, debate and control of government and administration politicized questions that belonged to governmental prerogatives, opening up political controversies on new issues. An example in point is the parliamentary control of the election and dismissal of the European Commission. Parliaments are arenas for debating and legitimizing future integration steps. More than a system of government, parliamentary politics is a modus operandi according to which a proper understanding of a political issue requires debate with opposing views. Parliaments are arenas of debate, sites of political representation, and actors in EU politics.

Since the 1990s, the competencies of parliaments have formally increased. The European Parliament is today the first chamber of legislation in the EU. The range of European public policies and parliamentary involvement have expanded. To counter the Commission and the Council, the European Parliament has used its powers to represent European citizens and to provide a forum for Europe-wide political debates. Extreme political movements and parties have seized the EU as a central element in their political programmes and in their parliamentary activities. The Lisbon Treaty formally strengthened the role of national parliaments and opened up the way for inter-parliamentary cooperation with the European Parliament. Despite these developments, the law-making competencies of national parliaments have been limited by the fact that a considerable number of laws have been and still are decided at the EU level.

This symposium invites empirical and theoretical papers that explore the relationships between the changing role of parliaments and processes of politicization in European integration. Can parliamentarism be a response to entrenched euroskepticism? Would an increased parliamentarization of the EU lead to growing politicization and democratization? How could a parliamentarization of the EU be realized?

 

Keynotes: Simona Piattoni (University of Trento) and Olivier Rozenberg (Sciences Po Paris).

 

Please send abstracts to Niilo.t.j.kauppi@jyu.fi before April 1st. Decisions will be made mid-April. A limited amount of funds to cover travel expenses will be available for graduate students.

 

Macron's vision for Europe

 • Date May 30, 2018 (Europe/Helsinki / UTC300)
 • Add event to calendar iCal

Prof. Olivier Rozenberg (Sciences-po Paris): Macron's vision for Europe

 

Keynote of the TRACE Symposium

Wednesday, 30th May 2018

Further information: www.jyu.fi/trace

The Annual Conference of the Finnish Political Science Association

 • Date Mar 09, 2017 to Mar 10, 2017 (Europe/Helsinki / UTC200)
 • Location University of Jyväskylä
 • Add event to calendar iCal

The conference theme ”From the Welfare State to Neoliberalism – from Democracy to Post-Democracy?” will be introduced in a keynote by professor Antonino Palumbo from the University of Palermo and discussed in a special panel.

Kriisi, muutos ja jatkuvuus – Eurooppa-tutkimusta Jyväskylän yliopistossa

EURECA JYU – Jyväskylän yliopiston EU- ja Eurooppa-tutkimuksen verkosto järjestämä seminaari: Kriisi, muutos ja jatkuvuus – Eurooppa-tutkimusta Jyväskylän yliopistossa
 • Date Jan 12, 2017 from 01:00 PM to 04:00 PM (Europe/Helsinki / UTC200)
 • Location Musica, BoomBox, 1 krs.
 • Add event to calendar iCal

Ohjelma:

13:00-13:10 Seminaarin avaus

13:10-13:40

Pertti Ahonen: Euroopan lähihistoria: postwar, pakkomuutot, uhrius ja identiteetit

Simo Mikkonen: East-West Cultural Diplomacy: Soviet Union/Russia and Europe.

Miina Kaarkoski: Ulkosuhteissaan yksiäänisen EY:n/EU:n problemaattisuus poliittisessa keskustelussa Saksassa ja I-B:ssa

13:40-14:00 Keskustelua, pj. Niilo Kauppi

14:00-14:40

Pasi Ihalainen: Eurooppalaisen poliittisen keskustelun historiaa pitkällä aikavälillä, vertaillen ja ylirajaisesti

Kari Palonen: Etäisyys poliittisena pelivarana. Näkökulma Euroopan unioniin

Niilo Kauppi: Eurooppalaiset yliopistot globaalissa kilpailussa

Ville Keiski: Julkaisufoorumi ja tutkimuksen laatu

14:40-15:00 Keskustelua, pj. Tuuli Lähdesmäki

15:00-15:40

Tuuli Lähdesmäki, Katja Mäkinen, Sigrid Kaasik-Grogerus, Johanna Turunen: ERC-hanke EUROHERIT – Tutkimuskohteena EU:n kulttuuriperintö- ja identiteettipolitiikka

Taru Haapala: Brittiläisen poliittisen kulttuurin näkökulma Euroopan yhdentymiseen

Claudia Wiesner: The Conceptual Politics of the European Integration

15:40-16:00 Keskustelua, pj. Simo Mikkonen

Seminaarissa on kahvi/tee ja keksi -buffet.

Seminaari on oiva tilaisuus tutustua Jyväskylän yliopistossa historian ja etnologian laitoksessa, yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksessa ja musiikin, taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksessa tehtävään Eurooppa-aiheiseen tutkimukseen. Tilaisuus on tarkoitettu sekä tutkijoille että opiskelijoille.

Tutkijaseminaari “Missä Eurooppa, siellä tutkimusongelma”

 • Date Nov 07, 2016 from 02:00 PM to 06:00 PM (Europe/Helsinki / UTC200)
 • Location Lyhty
 • Add event to calendar iCal

Tutkijaseminaari esittelee kahden Eurooppaa koskevan tutkimusprojektin EUROHERIT:in (Legitimation of European cultural heritage and the dynamics of identity politics in the EU) ja TRACE:n (Transformations of Concepts and Institutions in the European Polity) tutkijoiden töitä. Seminaarin tarkoituksena on informoida yliopistolla tehtävästä Eurooppatutkimuksesta, laittaa nämä hankkeet vuorovaikutukseen toistensa kanssa ja oppia erilaisista työskentelytavoista. Tutkimusten kysymyksenasettelujen ja metodologioiden lisäksi tarkoitus on myös keskustella Eurooppatutkimuksesta laajemmin, julkaisuista ja konferensseihin osallistumisesta, etenkin silmälläpitäen nuorempia kolleegoja. Tervetuloa!

Ohjelma

14.15. Hyvin lyhyet avaussanat FiDiPro Niilo Kauppi, TRACE:n vetäjä, ja akatemiatutkija Tuuli Lähdesmäki, EUROHERIT:in vetäjä

TRACE

14.20-14.30. Niilo Kauppi. “Eurooppalainen korkeakoulupolitiikka ja U –multirank”

14.30-14.40.  Kari Palonen. “Max Weber ja EU”

14.40-14.50. Sonja Alapiha. "Euroopan ulkosuhdehallinto ja ylikansallisen diplomatian muodostuminen”

14.50-15. Ville Keiski. “Tutkimuksen arviointijärjestelmien rationaliteetit”

15-15.30. Keskustelua

15.30-16. Kahvitauko

EUROHERIT

16-16.10. Tuuli Lähdesmäki. ”EUROHERIT – tutkimuskohteena eurooppalaisen kulttuuriperinnön idea EU:ssa. Tulokulmia ja käsitteitä”

16.10-16.20. Katja Mäkinen. “Kansalaisuuden ja identiteetin politiikat Euroopan unionissa”

16.20-16.30. Johanna Turunen. “Postkoloniaalisuus Eurooppalaisen kulttuuriperinnön tutkimuksessa”

16.30-16.40. Sigrid Kaasik-Krogerus. “Jokapäiväinen unionimme: kulttuuriperintö, identiteetti ja media”

16.40-17.10. Keskustelua

European Researchers' Night at the University of Jyväskylä

 • Date Sep 30, 2016 from 01:00 PM to 08:00 PM (Europe/Helsinki / UTC300)
 • Location Agora
 • Add event to calendar iCal

EURECA JYU is presented in "EU Corner" in the lobby of Agora Building.

Kick start event

 • Date Mar 22, 2016 from 02:00 PM to 04:00 PM (Europe/Helsinki / UTC200)
 • Location Lyhty, Main Campus
 • Add event to calendar iCal

Guest speaker: Member of the European Parliament, Henna Virkkunen: Timely topics and views on research in the ITRE Committee and the EP.