Events by EURECA

EURECA-tapaaminen.jpg

The Annual Conference of the Finnish Political Science Association

 • When Mar 09, 2017 to Mar 10, 2017 (Europe/Helsinki / UTC200)
 • Where University of Jyväskylä
 • Add event to calendar iCal

The conference theme ”From the Welfare State to Neoliberalism – from Democracy to Post-Democracy?” will be introduced in a keynote by professor Antonino Palumbo from the University of Palermo and discussed in a special panel.

Kriisi, muutos ja jatkuvuus – Eurooppa-tutkimusta Jyväskylän yliopistossa

EURECA JYU – Jyväskylän yliopiston EU- ja Eurooppa-tutkimuksen verkosto järjestämä seminaari: Kriisi, muutos ja jatkuvuus – Eurooppa-tutkimusta Jyväskylän yliopistossa
 • When Jan 12, 2017 from 01:00 PM to 04:00 PM (Europe/Helsinki / UTC200)
 • Where Musica, BoomBox, 1 krs.
 • Add event to calendar iCal

Ohjelma:

13:00-13:10 Seminaarin avaus

13:10-13:40

Pertti Ahonen: Euroopan lähihistoria: postwar, pakkomuutot, uhrius ja identiteetit

Simo Mikkonen: East-West Cultural Diplomacy: Soviet Union/Russia and Europe.

Miina Kaarkoski: Ulkosuhteissaan yksiäänisen EY:n/EU:n problemaattisuus poliittisessa keskustelussa Saksassa ja I-B:ssa

13:40-14:00 Keskustelua, pj. Niilo Kauppi

14:00-14:40

Pasi Ihalainen: Eurooppalaisen poliittisen keskustelun historiaa pitkällä aikavälillä, vertaillen ja ylirajaisesti

Kari Palonen: Etäisyys poliittisena pelivarana. Näkökulma Euroopan unioniin

Niilo Kauppi: Eurooppalaiset yliopistot globaalissa kilpailussa

Ville Keiski: Julkaisufoorumi ja tutkimuksen laatu

14:40-15:00 Keskustelua, pj. Tuuli Lähdesmäki

15:00-15:40

Tuuli Lähdesmäki, Katja Mäkinen, Sigrid Kaasik-Grogerus, Johanna Turunen: ERC-hanke EUROHERIT – Tutkimuskohteena EU:n kulttuuriperintö- ja identiteettipolitiikka

Taru Haapala: Brittiläisen poliittisen kulttuurin näkökulma Euroopan yhdentymiseen

Claudia Wiesner: The Conceptual Politics of the European Integration

15:40-16:00 Keskustelua, pj. Simo Mikkonen

Seminaarissa on kahvi/tee ja keksi -buffet.

Seminaari on oiva tilaisuus tutustua Jyväskylän yliopistossa historian ja etnologian laitoksessa, yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksessa ja musiikin, taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksessa tehtävään Eurooppa-aiheiseen tutkimukseen. Tilaisuus on tarkoitettu sekä tutkijoille että opiskelijoille.

Tutkijaseminaari “Missä Eurooppa, siellä tutkimusongelma”

 • When Nov 07, 2016 from 02:00 PM to 06:00 PM (Europe/Helsinki / UTC200)
 • Where Lyhty
 • Add event to calendar iCal

Tutkijaseminaari esittelee kahden Eurooppaa koskevan tutkimusprojektin EUROHERIT:in (Legitimation of European cultural heritage and the dynamics of identity politics in the EU) ja TRACE:n (Transformations of Concepts and Institutions in the European Polity) tutkijoiden töitä. Seminaarin tarkoituksena on informoida yliopistolla tehtävästä Eurooppatutkimuksesta, laittaa nämä hankkeet vuorovaikutukseen toistensa kanssa ja oppia erilaisista työskentelytavoista. Tutkimusten kysymyksenasettelujen ja metodologioiden lisäksi tarkoitus on myös keskustella Eurooppatutkimuksesta laajemmin, julkaisuista ja konferensseihin osallistumisesta, etenkin silmälläpitäen nuorempia kolleegoja. Tervetuloa!

Ohjelma

14.15. Hyvin lyhyet avaussanat FiDiPro Niilo Kauppi, TRACE:n vetäjä, ja akatemiatutkija Tuuli Lähdesmäki, EUROHERIT:in vetäjä

TRACE

14.20-14.30. Niilo Kauppi. “Eurooppalainen korkeakoulupolitiikka ja U –multirank”

14.30-14.40.  Kari Palonen. “Max Weber ja EU”

14.40-14.50. Sonja Alapiha. "Euroopan ulkosuhdehallinto ja ylikansallisen diplomatian muodostuminen”

14.50-15. Ville Keiski. “Tutkimuksen arviointijärjestelmien rationaliteetit”

15-15.30. Keskustelua

15.30-16. Kahvitauko

EUROHERIT

16-16.10. Tuuli Lähdesmäki. ”EUROHERIT – tutkimuskohteena eurooppalaisen kulttuuriperinnön idea EU:ssa. Tulokulmia ja käsitteitä”

16.10-16.20. Katja Mäkinen. “Kansalaisuuden ja identiteetin politiikat Euroopan unionissa”

16.20-16.30. Johanna Turunen. “Postkoloniaalisuus Eurooppalaisen kulttuuriperinnön tutkimuksessa”

16.30-16.40. Sigrid Kaasik-Krogerus. “Jokapäiväinen unionimme: kulttuuriperintö, identiteetti ja media”

16.40-17.10. Keskustelua

European Researchers' Night at the University of Jyväskylä

 • When Sep 30, 2016 from 01:00 PM to 08:00 PM (Europe/Helsinki / UTC300)
 • Where Agora
 • Add event to calendar iCal

EURECA JYU is presented in "EU Corner" in the lobby of Agora Building.

Kick start event

 • When Mar 22, 2016 from 02:00 PM to 04:00 PM (Europe/Helsinki / UTC200)
 • Where Lyhty, Main Campus
 • Add event to calendar iCal

Guest speaker: Member of the European Parliament, Henna Virkkunen: Timely topics and views on research in the ITRE Committee and the EP.