Tutkijaseminaari “Missä Eurooppa, siellä tutkimusongelma”

  • Date Nov 07, 2016 from 02:00 PM to 06:00 PM (Europe/Helsinki / UTC200)
  • Location Lyhty
  • Add event to calendar iCal

Tutkijaseminaari esittelee kahden Eurooppaa koskevan tutkimusprojektin EUROHERIT:in (Legitimation of European cultural heritage and the dynamics of identity politics in the EU) ja TRACE:n (Transformations of Concepts and Institutions in the European Polity) tutkijoiden töitä. Seminaarin tarkoituksena on informoida yliopistolla tehtävästä Eurooppatutkimuksesta, laittaa nämä hankkeet vuorovaikutukseen toistensa kanssa ja oppia erilaisista työskentelytavoista. Tutkimusten kysymyksenasettelujen ja metodologioiden lisäksi tarkoitus on myös keskustella Eurooppatutkimuksesta laajemmin, julkaisuista ja konferensseihin osallistumisesta, etenkin silmälläpitäen nuorempia kolleegoja. Tervetuloa!

Ohjelma

14.15. Hyvin lyhyet avaussanat FiDiPro Niilo Kauppi, TRACE:n vetäjä, ja akatemiatutkija Tuuli Lähdesmäki, EUROHERIT:in vetäjä

TRACE

14.20-14.30. Niilo Kauppi. “Eurooppalainen korkeakoulupolitiikka ja U –multirank”

14.30-14.40.  Kari Palonen. “Max Weber ja EU”

14.40-14.50. Sonja Alapiha. "Euroopan ulkosuhdehallinto ja ylikansallisen diplomatian muodostuminen”

14.50-15. Ville Keiski. “Tutkimuksen arviointijärjestelmien rationaliteetit”

15-15.30. Keskustelua

15.30-16. Kahvitauko

EUROHERIT

16-16.10. Tuuli Lähdesmäki. ”EUROHERIT – tutkimuskohteena eurooppalaisen kulttuuriperinnön idea EU:ssa. Tulokulmia ja käsitteitä”

16.10-16.20. Katja Mäkinen. “Kansalaisuuden ja identiteetin politiikat Euroopan unionissa”

16.20-16.30. Johanna Turunen. “Postkoloniaalisuus Eurooppalaisen kulttuuriperinnön tutkimuksessa”

16.30-16.40. Sigrid Kaasik-Krogerus. “Jokapäiväinen unionimme: kulttuuriperintö, identiteetti ja media”

16.40-17.10. Keskustelua