21.03.2019

Experts

 #
 Name
 Office
Subject
Key words
 A Anttila, Kaisa Research assistant Ethnology Tutkimuksen asiasanat: krooninen syöpä, toimijuus, sosiaalinen kärsimys, kokemus.
 B Bonsdorff, Pauline von Professor Art education  
 E Eilola, Jari Academy research fellow History of Finland Tutkimuksen asiasanat: mentaliteettien historia, rikoshistoria, perhe ja lapset, lääketieteen ja parantamisen historia, esimoderni ja moderni aika, paikallisyhteisö.
 H Haapakoski, Kaisa Post-doctoral researcher Social work Tutkimuksen asiasanat:
  Halmesvirta, Anssi University Researcher General history Tutkimuksen asiasanat: julkinen moralismi, lääketieteen ja urheilun ideologiset sitoumukset.
  Harjunen, Hannele University lecturer Gender studies Tutkimuksen asiasanat: Sukupuoli, ruumis, ruumiin normit, kriittinen lihavuustutkimus, intersektionaalisuus.
  Husso, Marita University lecturer Social and public policy Tutkimuksen asiasanat: Väkivalta, lähisuhdeväkivalta, sosiaali- ja terveysalan organisaatiot, organisaatiotutkimus, hoivatyö, työhyvinvointi, kärsimys, ruumiillisuus.
  Husu, Hanna-Mari University teacher Sosiology Tutkimuksen asiasanat:

Sosiologinen teoria, kollektiivinen toiminta, valta ja epätasa-arvo, yhteiskunnalliset liikkeet, tunteiden sosiologia, sosiaalinen luokka.

  Häkli, Helky University teacher Social work Tutkimuksen asiasanat:
  Hämeenaho, Pilvi Post-doctoral researcher Ethnology Tutkimuksen asiasanat:

etnografia, vammaistutkimus, maaseutututkimus, kulttuurintutkimus, soveltava antropologia

 I Impola, Petteri Doctoral student History of Finland Tutkimuksen asiasanat: tietäjä, parantaja, kätilö, sääty-yhteiskunta, toimijuus, inhimillinen pääoma, sosiaalinen pääoma, epävirallinen terveydenhoito, varhaismoderni aika.
J Jolanki, Outi University researcher Social and public policy Research keywords: social gerontology, environmental gerontology, health research, housing research, agency, care and housing policies 
  Jäntti, Saara Post-doctoral researcher Applied language studies Tutkimuksen asiasanat: koti, hulluus, asuminen, psykiatria.
 K Kannasoja, Sirpa University researcher Social work Tutkimuksen asiasanat: ikääntyminen, hyvinvointi, sosiaalinen kuntoutus ja tutkimusetiikka.
  Kantanen, Anna Doctoral student History of Finland Tutkimuksen asiasanat: henkirikollisuus, väkivalta, parisuhde, parisuhdeväkivalta, 1800-luku, 1900-luku, Suomi, avioliiton historia, rikoshistoria.
  Kontturi, Saara-Maija Doctoral student History of Finland Tutkimuksen asiasanat: lääkärit, professionalisoituminen, terveydenhoito, 1700-luku, 1800-luku.
  Kosonen, Erja Leturer, dipl. pianist Music pedagogy Tutkimuksen asiasanat: musiikin oppimis- ja kehityspsykologia, musiikkiharrastukset ja motivaatio, kokemuksen tutkimus, pedagoginen tutkimus, kuten opetusuunnitelmiin ja musiikkikasvatuksen historiaan liittyvät aiheet.
  Kröger, Teppo Professor Social and public policy Tutkimuksen asiasanat:

Hoiva, ikääntyminen, vanhuspalvelut, asuminen, omaishoito,  perhepolitiikka, lasten päivähoito, työn ja perheen yhteensovittaminen, vammaisuus, hoivatyön olosuhteet, kansainvälinen vertailututkimus.

  Kuronen, Marjo Professor Social work Tutkimuksen asiasanat: institutionaalinen etnografia, haavoittuvuus, hyvinvointipalvelut, palvelujärjestelmä, naiset.
  Kuuva, Sari Researcher Art history Tutkimuksen asiasanat: taiteen ja visuaalisen kulttuurin kokeminen, tunneilmaisu ja tunnekokemus, taiteen ja taidehistorian suhde psykologiaan ja uskontoon, kulttuurinen mielenterveys/-sairaus.
L Laine-Frigren, Tuomas Post-doctoral researcher General history Tutkimuksen asiasanat: Unkari, psykologian historia, tieteen sosiaalihistoria, Kylmä sota, valtiososialismi, tieto/valta, toimijuus, aatehistoria .
  Lehtonen, Tuija University teacher Language center Tutkimuksen asiasanat:
  Louhivuori, Jukka Professor Music pedagogy Tutkimuksen asiasanat: musiikin vastaanottaminen, oppiminen ja tuottaminen (kognitiivinen musiikintutkimus), kulttuurien välinen musiikkipsykologia (kognitiivinen  etnomusikologia), monikulttuurinen musiikkikasvatus.
 M Maanmieli, Karoliina Post-doctoral researcher Literature Tutkimuksen asiasanat:
  Meriluoto, Taina Doctoral student Political science Tutkimuksen asiasanat:

kansalaisuus, hallinto, osallistaminen ja osallistavat politiikat.

  Mikkola, Leena Senior lecturer Communication Research keywords:

Communícation in social and health care, interpersonal relationships, leadership communication, professional relationships, relational dialectics, social interaction, social support, supportive communication, workplace, relational dialectics, well-being in social and health care workplaces.

  Mustosmäki, Armi University teacher Social and public policy Tutkimuksen asiasanat:

Työelämän laatu, työn muutos, työhyvinvointi. Yksinäisyys, sosiaaliset suhteet, sosiaaliset verkostot, hyvinvointi.

  Mänttäri- van der Kuip, Maija-Reetta University teacher Social work Tutkimuksen asiasanat: hyvinvointi, ammattietiikka, julkisen sektorin työ, työelämäntutkimus.
 N Niemi-Pynttäri, Risto Senior lecturer Writing Tutkimuksen asiasanat: verkkoproosa, kirjoittamisen prosessien tutkimus ja kirjoittamisen filosofia.
  Niiles-Mäki, Anne Doctoral student Philosophy Tutkimuksen asiasanat:

logoterapia, logoteoria, Viktor Frankl, eksistentiaalinen tyhjiö, logoteoreettinen tajunnanteoria.

  Niiranen, Anna Doctoral student General history Tutkimusen asiasanat: Britannia, lääketieteen historia, synnyttäminen, ruumiillisuus, seksuaalisuus, perhe.
  Notko, Marianne Post-doctoral researcher Social and public policy Tutkimuksen asiasanat:
 P Pajari, Ilona University researcher History Tutkimuksen asiasanat: suomalaisen kuoleman historia, sodan sosiaalihistoria.
  Pennanen, Eveliina University teacher Communication Tutkimuksen asiasanat: johtoryhmä, johtaminen, ryhmä, sairaala, terveydenhuolto, työhyvinvointi, työryhmä, työyhteisö, viestintä, vuorovaikutus.
  Pietilä, Pekka Research assistant General history Tutkimuksen asiasanat:

Psykiatrian historia, lääketieteen historia, historiankirjoituksen historia, kognitiivinen neurotiede, aate- ja oppihistoria.

  Pääjoki, Tarja Research coordinator Art education Tutkimuksen asiasanat: soveltava taide, hyvinvointi&kulttuuri.
 R Rapeli, Merja   Social work Tutkimuksen asiasanat: 

Sosiaalityö, häiriötilanne, katastrofi, varautuminen, valmius, haavoittuvuus, resilienssi, sosiaalinen pääoma.

  Rimpilä, Ilona Doctoral student Musicology Tutkimuksen asiasanat:  kulttuurinen musiikintutkimus, yhteiskunnallinen muusikkoustutkimus, musiikkisosiologia, kulttuuripolitiikan tutkimus, työelämätutkimus.
S Saarikallio, Suvi University researchet Music education Tutkimuksen asiasanat: musiikki psykologisena ilmiönä kuten tunteina, arjen mielialan säätelynä, hyvinvointina, sekä oppimisena, kasvuna ja kehityksenä
  Salokivi, Maija Doctoral student Music therapy  Tutkimuksen asiasanat:
  Salovaara, Ulla Doctoral student Social work  Tutkimuksen asiasanat:
  Schäfer, Katharina Doctoral student Musicology Tutkimuksen asiasanat: musiikkipsykologia, musiikkisosiologia, tunteet, kieli, koulutus, tilastot, neurotiede, psykofysiologia.
  Sihto, Tiina University teacher / Doctoral student Social and public policy Tutkimuksen asiasanat:

hoiva, naisten työllisyys, sukupuolten epätasa-arvo, paikallisuus, sosiaalinen luokka, tunteiden sosiologia, työn ja hoivan yhteensovittaminen.

 

Silvasti, Tiina

Professor Social and public policy Research keywords:

food system studies, rural sociology, studies on equality, qualitative methods

 

Suni, Minna

Professor Finnish Tutkimuksen asiasanat: suomi toisena kielenä, soveltava kielitiede, kielenoppiminen, monikielisyys, kielitaito, ammatillinen kielitaito, kielikoulutus, kielipolitiikka, maahanmuutto, työelämä.
 T Tammelin, Mia Academy research fellow Social and public policy Tutkimuksen asiasanat: Työ, työajat, työelämän muutos, perhe, arki, teknologia, hyvinvointi.
  Tapionkaski, Sanna Senior lecturer Applied language studies Tutkimuksen asiasanat: kieli ja identiteetti, kriittinen diskurssintutkimus, ikäkaudet, lapsuus ja nuoruus, vanhuus.
 V Vasara, Paula University teacher / Doctoral student Social and public policy Tutkimuksen asiasanat: narratiivi, asuminen, ikääntyminen, elämänkulku, asumispolku, kokemus.
  Virtanen, Aija University teacher Language studies Tutkimuksen asiasanat: 
  Vuori, Jaakko Doctoral student Philosophy Tutkimuksen asiasanat:
Y Ylilahti, Minna University teacher Sosiology Research keywords: Life course, ageing, life-stages, agency, rehabilitation, wellness technology and wellness consumption.