01.03.2017

Hyvinvointivaltiosta uusliberalismiin – demokratiasta post-demokratiaan

Politiikan tutkimuksen päivät Jyväskylän yliopistossa 9.-10.3.

Viime vuosikymmeninä markkinoistamisen ideologia on kaventanut poliittisen päätöksenteon alaa ja vaikuttanut päätöksenteon ja toiminnan käytäntöihin. PR-toimistojen ja konsulttiyritysten rooli on korostunut läpinäkyvyyden ja perinteisen asiantuntijuuden kustannuksella. Tämä muutos on kaventanut kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia. Onkin kysytty, olemmeko siirtyneet demokratian jälkeiseen aikaan.

Samaan aikaan julkishallinnon monitasoistuminen on samentanut päätöksenteon läpinäkyvyyttä ja hävittänyt vastuusuhteet. Myös kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden, puolueiden, etujärjestöjen ja muiden perinteisten vaikutuskanavien luonne on muuttunut. Tämä näkyy myös yliopistomaailmassa.

Siirtymistä hyvinvointivaltiosta uusliberalismiin ja demokratiasta post-demokratiaan tarkastellaan 9.-10.3. pidettävillä Politiikan tutkimuksen päivillä. Vuosi 2017 on itsenäisen Suomen satavuotisjuhlavuosi. Myös tämä antaa aihetta keskusteluun ja suomalaisen demokratian tilan arviointiin politiikan tutkimuksen kannalta.

Politiikan tutkimuksen päivien pääesitelmöitsijä on Ison-Britannian yliopistouudistusta tutkinut Antonino Palumbo. Hän esittää, että uudistusten tavoite on ennen muuta poliittinen: päämäärä on päätöksentekovallan keskittäminen sekä johdon ja hallinnon vastuiden siirtäminen hierarkian alemmille tasoille. Rahoitusinstrumentteja ja monimutkaisia suorituksen mittaamisen järjestelmiä käyttämällä hallitus on vähentänyt yliopistojen autonomiaa ja pakottanut ne yritystoiminnan mukaiseen malliin.

Palumbon mukaan yliopistojen hallinto on hyödyntänyt tutkimuksen ja opetuksen ohjailussa lähestymistapaa, joka on johtanut akateemisen vapauden rajoittamiseen. Samanlainen poliittisen ohjauksen logiikka vaikuttaa taustalla koko EU:n koulutuspolitiikan kehittämisessä.

Politiikan tutkimuksen päivillä pohditaan lisäksi alan nykytilaa ja katsotaan myös tulevaisuuteen. Mitä oli politiikan tutkimus ennen ja miltä se näyttää vuonna 2017. Entä miltä näyttää itsenäisen Suomen sata vuotta politiikan tutkijan näkökulmasta? Keskittyvätkö juhlavuoden viralliset teemat oikeisiin aiheisiin vai jäävätkö vaikeat kysymykset Suomen historiasta ja tulevaisuudesta juhlapuheiden varjoon? Entä miltä näyttää politiikan tutkimuksen tulevaisuus Suomessa?

Lisätietoja:

Tuomas Parsio
0408054712
tuomas.v.parsio@jyu.fi