16.02.2017

Neuvostoliitto, taide ja poikkikansalliset verkostot

Akatemiatutkija Simo Mikkonen tarkastelee tutkimusprojektissaan idän ja lännen kulttuurista vuorovaikutusta kylmän sodan aikana. Tutkimuksen keskiössä ovat Neuvostoliitto ja maan taide-elämän verkostot Euroopassa, Suomi mukaan luettuna.

Kylmän sodan aikakauden on usein katsottu jakaneen Euroopan kahtia liberaaliin länteen ja sosialistiseen itään. Erityisesti Stalinin kaudella (1929–1953) Neuvostoliitto rajoittikin voimakkaasti matkustamista ja vaikutteiden liikkumista rajojen yli.

Kuitenkin esimerkiksi Suomessa nähtiin jo Stalinin kaudella neuvostoliittolaisia huippumuusikoita ja -tanssijoita, jotka vaikuttivat merkittävästi kotimaiseen taide-elämään. Samaan aikaan Neuvostoliitto alkoi vähitellen kytkeytyä uudestaan osaksi länsimaista taide-elämää sekä ulkomailla matkustavien taiteilijoiden että Neuvostoliittoon saapuvien ulkomaalaisten taiteilijoiden kautta.

Neuvostoliitto pyrki sodanjälkeisellä kaudella vaikuttamaan länsimaisiin yhteiskuntiin kulttuurin ja parhaiden taiteilijoidensa välityksellä. Taiteellisella ylivertaisuudella ei ainoastaan pyritty osoittamaan järjestelmän paremmuutta, vaan myös vaikuttamaan suoraan ihmisten asenteisiin ja näkemyksiin Neuvostoliitosta. Taiteilijat nähtiin erinomaisina kulttuurilähettiläinä: he ilmaisivat Neuvostoliiton hyväntahtoisuuden ja todistivat, että Neuvostoliiton demonisointi on perusteetonta.

Taiteilijoita politiikka kiinnosti vain vähän. He käyttivät länteen suuntautuneita matkojaan omiin henkilökohtaisiin ja ammatillisiin tavoitteisiinsa. Neuvostoliiton ulkopoliittiset tavoitteet kuitenkin mahdollistivat erittäin mittavan taiteilija- ja kulttuurivaihdon Neuvostoliiton ja länsimaiden välillä, mikä vaikutti merkittävästi taiteiden kehitykseen niin Suomessa, Euroopassa kuin Neuvostoliitonkin alueella.

Parhaillaan Mikkonen valmistelee suomenkielistä kirjaa Suomen ja Neuvostoliiton välisestä kulttuurisesta kanssakäymisestä sodanjälkeisellä kaudella. Simo Mikkosen projektiin liittyen järjestetään Jyväskylän yliopiston Ruusupuisto-rakennuksessa 24.–25.2. yli 60 esityksestä rakentuva kansainvälinen konferenssi ”East-West Cultural Relations: Interplay of Arts and Cultural Diplomacy, 1945-2017”.