02.03.2017

ReCLaS: keskiössä kieli, muutos ja yhteiskunta

Tutkimuskollegio Research Collegium for Language in Changing Society (ReCLaS) etsii tutkimuksen keinoin uusia ratkaisuja muuttuvan yhteiskunnan kielisidonnaisiin ongelmiin.

– On paljon käytännön kysymyksiä, joihin soveltavan kielentutkimuksen alueelta löytyy vastauksia. Esimerkiksi osallisuus yhteiskunnassa, epätasa-arvoisen koulutuksen ongelmat ja erilaiset oppimisen haasteet monikielisessä ympäristössä, professori Sari Pietikäinen luettelee.

Soveltavan kielentutkimuksen kosketuspinnat ulottuvat siis hyvin laajasti yhteiskunnan eri alueille.  Koulutus, viestintä, argumentointi ja poliittinen päätöksenteko ovat nykykeskustelussa usein esiin nostettuja teemoja.  Tutkimuskollegion tavoitteena on pureutua kielen, muutoksen ja yhteiskunnan monisyisiin kytköksiin.

ReCLaS on vuonna 2016 vuonna Suomen Akatemian rahoituksen saanut nelivuotinen Jyväskylän yliopiston profilointihanke. Sen vastuuvetäjät, Soveltavan kielentutkimuksen keskuksen johtaja Tarja Nikula-Jäntti ja kieli- ja viestintätieteiden laitoksen johtaja Anne Pitkänen-Huhta, suhtautuvat luottavaisesti tutkimuskollegionsa tulevaisuuteen.

Jyväskylässä on soveltavan kielentutkimuksen alueella kansainvälisestikin katsoen merkittävä ja monipuolinen tutkimusyhteisö ja vahvat näytöt kielen oppimisen ja opettamisen tutkimuksen, kieli- ja kielikoulutuspolitiikan tutkimuksen sekä diskurssintutkimuksen alueilta.  Profilointitoimissa tähdätään erityisesti näiden risteysalueilta kumpuaviin avauksiin sekä tieteenalaa uudistavaan teoreettiseen ja metodologiseen kehittämistyöhön, joka kantaa yli nelivuotisen rahoituskauden.

Myönnetty profilointirahoitus, kokonaisuudessaan 1,6 miljoonaa euroa, mahdollistaa kahden apulaisprofessorin ja yhden post doc -tutkijan rekrytoinnin sekä kansainvälisten alan kärkitutkijoiden vierailut Jyväskylään. Kollegiolle on lisäksi nimetty sen toimintaa seuraava, kuudesta alan kansainvälisestä kärkitutkijasta koostuva asiantuntijaryhmä.

– ReCLaS-yhteisö odottaa toiminnalta erityisesti mahdollisuuksia tutkimukselliseen riskinottoon sekä yhteisiä tiloja tutkimusalueita ylittävään yhteistyöhön, professori Tarja Nikula-Jäntti summaa.