Uutiset

Uutiset humanistis-yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa
Luovuutta, hyvää mieltä ja yhteisön voimaa

Tiedeviestinnän kehittämisryhmä huomioi eri tavoin ansioituneita yliopiston julkisuuslähettiläitä Tiedonvalo-diplomilla. Tiistaina 2.5. diplomin vastaanotti kakkukahvien kera nykykulttuurin post-doc-tutkija Kristof Fenyvesi, joka on aktiivinen toimija poikkitieteisellä tutkimuskentällä.

Akatemiaprofessori tutkii musiikkia, aivoja ja liikettä

Kun muusikko kuuntelee musiikkia, hänen aivoissaan aktivoituvat eri osa-alueet kuin ei-muusikolla. Tämä siksi, että muusikoilla on muita tiiviimpi kytkentä motorisen aivokuoren ja kuuloaivokuoren välillä. Tämä tulos saatiin, kun Jyväskylän yliopiston Musiikin kognition dynamiikka –projektissa seurattiin 18 muusikon ja 18 ei-muusikon musiikin kuuntelua ja sen vaikutusta heidän aivoihinsa.