04.01.2017

Anu Sivusen ja Mikko Villin juhlaluennot videolta

Puheviestinnän professori Anu Sivunen ja journalistiikan professori Mikko Villi pitivät juhlaluentonsa joulukuussa 2016.

Anu Sivusen aihe oli Työelämän teknologiavälitteisen vuorovaikutuksen tutkimus. Mikko Villi puhui journalismista, mediatyöstä ja digitaalisesta siirtymästä. Sivusen ja Villin professuurit sijoittuvat kieli- ja viestintätieteiden laitokseen humanistis-yhteiskuntatietellisessä tiedekunnassa. Lue Sivusen ja Villin esittelyt.

Sivusen ja Villin lisäksi juhlaluentonsa pitivät uudet professorit Raija Hämäläinen (kasvatustiede), Tero Heikkilä (fysiikka) ja Mikko Salo (matematiikka).

Uusien professoreiden juhlaluennot ovat katsottavissa Moniviestimestä.