30.11.2017

Nika Potinkaralle säätiöiden post doc -poolin apuraha

Säätiöiden post doc -pooliin kuuluvat säätiöt jakoivat 30. marraskuuta 31 tohtorille 1,33 miljoonaa euroa sekä varasivat aikaisempien päätösten perusteella kuudelle tohtorille 299 000 euroa. Poolin tehtävänä on edistää Suomen tieteen kansainvälistymistä.

Poolin syksyn hakukierrokselle osallistui 180 tohtoria eri puolilta Suomea. Apuraha myönnettiin 17 prosentille hakijoista.

Nika Potinkara historian ja etnologian laitokselta sai syyshaussa 37 000 euron suuruisen apurahan Svenska litteratursällskapet -säätiöltä. Potinkara tutkii ruotsinsuomalaisten vähemmistöasemaa.

Säätiöiden post doc -pooli on osoittautunut tärkeäksi tiederahoituksen instrumentiksi, jonka ansiosta nuoret perheelliset tutkijat voivat rahoittaa tutkimusjakson ulkomaisessa huippuyliopistossa.

Säätiöiden post doc -pooli perustettiin vuonna 2009. Siihen kuuluu kaudella 2016–2018 kaksitoista säätiötä, jotka ovat sijoittaneet pooliin yhteensä 3,2 miljoonaa euroa vuosittain. Mukana ovat Emil Aaltosen Säätiö, Alfred Kordelinin Säätiö, Liikesivistysrahasto, Paulon Säätiö, Suomalainen Tiedeakatemia, Suomen Kulttuurirahasto, Suomen Lääketieteen Säätiö, Svenska Kulturfonden, Svenska litteratursällskapet, Tekniikan edistämissäätiö, Jenny ja Antti Wihurin Rahasto sekä Ulla Tuomisen Säätiö.


Lisätietoja:

www.postdocpooli.fi
koordinaattori Mikko-Olavi Seppälä, 0400 868 006, info@postdocpooli.fi
Nika Potinkara, nika.potinkara@jyu.fi