Musiikki on läsnä kaikkialla, eikä sen voimaa kannata vähätellä
Maanpuolustustahdon merkityssisältö elää poliittisen toiminnan seurauksena

A report on Feminist Politics and Populism seminar published now. Thank you @cherrymmiller @Alustalehti ! #MAPO #JYUhytk #JYUnique

RT @jaakkohelander: Monialaisella palveluohjauksella on tärkeä asema pitkäaikaistyöttömien auttamisessa. #PROMEQ @uniofjyvaskyla

Kielikoulutuspolitiikan verkosto ja soveltavan kielentutkimuksen keskus myönsivät perjantaina Kari Sajavaara -muistoluennon yhteydeydessä kaksi tunnustuspalkintoa. Maiju Strömmer palkittiin ansiokkaasta väitöskirjasta ja Hannele …

Are Western hegemonies coming to an end? Come tell it like you see it! Deadline for abstracts on Monday.…

Viimeaikaiset työvoimapolitiikan uudistukset sivuuttavat pitkäaikaistyöttömien työllistymisen ongelmat ja lisäävät ahdinkoa. PROMEQ-hankkeen politiikkasuositus auttaa päättäjiä suunnittelemaan parempia palveluita työttömille. #JYUnique #aktiivimalli

Yhteiskunnan arvot eivät aina kohtaa senioreille suunnatussa kulttuurityössä. Riittävien resurssien avulla on varmistettava, että ikääntyvät henkilöt voivat elää tyydyttävää elämää ja …

Have you ever walked out of the store with a completely different purchase than you were planning to buy? Maybe you …

Kuinka #länsimaat ovat olemassa? Ketä ovat #länsimaalaiset? Sitä mietin oheisessa artikkelissa. Sitä ihmettelemme m…

Kenen äänellä alkuperäis- ja heimokansoihin liittyvistä asioista puhutaan? ILO:n alkuperäiskansoja koskevan yleissopimuksen ympärillä käytävä keskustelu keskittyy eri toimijoiden näkökulmien esittämiseen. Taloudelliset …