08.11.2018

Opiskelijavalinta

Tutkintoon tähtäävä koulutus

Haku kandidaatti- ja maisteriohjelmiin  (yhteishaku)

Haku maisteriohjelmiin (yhteishaku)

  • taustalla korkeakoulututkinto (kandidaatin-, maisterin- tai amk-tutkinto tai vastaava ulkomainen tutkinto)
  • tavoitteena maisterintutkinto
  • maisteriohjelmat

Haku kandidaattiohjelmiin (yhteishaku)

Erillisvalinta

Jatko-opinnot