03.01.2019

Avoimen yliopiston väylä

Avoimen yliopiston väylähaulla tarkoitetaan hakemista yliopiston tutkinto-opiskelijaksi avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella. Avoimen väylän kautta voivat hakea myös erillisiä opintokokonaisuuksia suorittaneet.

Haku on Opintopolussa.

Avoimen yliopiston väylä kandidaatintutkintoon

Voit hakea kandidaattiohjelmiin, jos olet suorittanut kandidaatintutkintoon vaadittavat opinnot avoimessa yliopistossa tai erillisinä opintojaksoina. Kirjallisuuden sekä taidehistorian ja taidekasvatuksen kandidaattiohjelmaan voi erikoistapauksissa tulla hyväksytyksi myös hakija, jolta puuttuvat kandidaatintutkinnosta maturiteetin lisäksi myös kandidaattiseminaari ja siihen liittyvät tutkimusvalmiudet.

Kevään 2019 haku 20.3.2019 klo 08:00—3.4.2019 klo 15:00

Hakukohteet ja valintaperusteet yhteishaussa:

Avoimen yliopiston väylä kandidaatin- ja maisterintutkintoon

Joissakin tiedekunnan hakukohteissa on mahdollista hakea kandidaatti- ja maisteriohjelmaan yhteishaussa avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella. Vähimmäisvaatimuksena on hakukohteen tai sen lähiaineen perusopinnot vähintään arvosanalla hyvä; useissa hakukohteissa edellytetään, että hakija on suorittanut perus- ja aineopinnot.

Kevään 2019 haku 20.3.2019 klo 08:00—3.4.2019 klo 15:00

Hakukohteet ja valintaperusteet:

  • etnologian ja antropologian kandidaatti- ja maisteriohjelma
  • historian kandidaatti- ja maisteriohjelma
  • journalistiikan kandidaatti- ja maisteriohjelma
  • kirjallisuuden kandidaatti- ja maisteriohjelma
  • monialaisen kieliasiantuntijan kandidaatti- ja maisteriohjelma (englannin kieli ja suomen kieli)
  • museologian kandidaatti- ja maisteriohjelma
  • sosiaalityön kandidaatti- ja maisteriohjelma
  • taidehistorian ja taidekasvatuksen kandidaatti- ja maisteriohjelma
  • viestinnän kandidaatti- ja maisteriohjelma
  • yhteiskuntatieteiden ja filosofian kandidaatti- ja maisteriohjelma

Katso tarkemmat tiedot hakukohteista, valintaperusteista ja hausta Opintopolusta.