Erillisen opinto-oikeuden hakulomake (sähköinen)

Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

Erillisten opintojen hakuaika 5.9. - 19.9.2018

Hakija
Haettava opintokokonaisuus
Haettava kokonaisuus
Liitteet
Valmistuneet
Yliopistosta tai muusta korkeakoulusta valmistuneet
Varsinaiset opiskelijat