Erillisen opinto-oikeuden hakulomake (sähköinen)

Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

Erillisten opintojen hakuaika 6.9. - 20.9.2017

Hakija
Haettava opintokokonaisuus
Haettava kokonaisuus
Liitteet
Valmistuneet
Yliopistosta tai muusta korkeakoulusta valmistuneet
Varsinaiset opiskelijat