26.10.2017

Päävalinnan pisterajat 2013

Koodi Hakukohde Alin pääaineen yhteispistemäärä (alin koepistemäärä)
101 Englannin kieli 68 (42)
102 Saksan kieli ja kulttuuri 51.5 (35)
103 Ruotsin kieli 50.42 (27.86)
104 Romaaninen filologia 58.45 (41.53)
105 Suomen kieli 66.22 (42)
108 Etnologia 68.71 (45.54)
113 Musiikkitiede 60.25 (40.50)
117 Venäjän kieli ja kulttuuri 67.83 (52.75)
118 Historia 71.33 (34)
120 Puheviestintä (2. vaihe) 74.5 (74.5)
130 Yhteisöviestintä (2. vaihe) 86 (86)
131 Musiikkikasvatus 72.33 (58.5)
132 Englannin opettajankoulutus 64.56 (50)
133 Äidinkielen ja kirjallisuuden opettajankoulutus (suomen koe) 65.78 (38)
134 Äidinkielen ja kirjallisuuden opettajankoulutus (kirjallisuuden koe) 64.55 (39.22)
135 Journalistiikka (2. vaihe) 62 (62)
136 Saksan opettajankoulutus 53.42 (47.43)
153 Ruotsin opettajankoulutus 65.72 (53.61)
154 Ranskan opettajankoulutus 39.72 (29.83)
155 Venäjän opettajankoulutus 52.57 (38.57)
161 Suomalainen viittomakieli 37 (33)
181 Taide ja kirjallisuus 35 (35)