26.10.2017

Päävalinnan pisterajat 2014

Suomalaisen ylioppilastutkinnon suorittaneilta huomioidaan valinnassa ylioppilastutkinnon taustapisteiden ja koetuloksen yhteispistemäärä seuraavia poikkeuksia lukuunottamatta:

  • Hakukohteessa 108 Etnologia seitsemän eniten pisteitä saanutta valitaan yhteispisteiden perusteella, loput pelkän koepistemäärän peruteella
  • Hakukohteissa 118 Historia, 120 Puheviestintä, 130 Yhteisöviestintä ja 135 Journalistiikka huomioidaan kaikilta vain toisen vaiheen pisteet.

Muut hakijat ovat taustapisteettömiä ja heiltä huomioidaan valinnassa vain koepistemäärä.

Valintamenettelystä johtuen hakukohteiden 118, 120, 130 ja 135 taulukkoon merkityt koepisteet ovat samat kuin yhteispisteet.

Koodi

Hakukohde

Alin pääaineen yhteispistemäärä (alin koepistemäärä)

101

Englannin kieli

68.26 (42.00)

102

Saksan kieli ja kulttuuri

38.36 (20.50)

103

Ruotsin kieli

56.70 (39.20)

104

Romaaninen filologia

58.22 (39.29)

105

Suomen kieli

52.86 (30.00)

108

Etnologia

65.62 (41.33)

109

Kirjallisuus

72.14 (50.00)

113

Musiikkitiede

69.29 (49.00)

117

Venäjän kieli ja kulttuuri

73.36 (55.00)

118

Historia (2. vaihe)

26.00 (26.00)

120

Puheviestintä (2. vaihe)

85.00 (85.00)

130

Yhteisöviestintä (2. vaihe)

88.00 (88.00)

131

Musiikkikasvatus

71.35 (57.00)

132

Englannin opettajankoulutus

65.19 (49.00)

133

Äidinkielen ja kirjallisuuden opettajankoulutus (suomen koe)

60.82 (40.11)

134

Äidinkielen ja kirjallisuuden opettajankoulutus (kirjallisuuden koe)

65.80 (40.89)

135

Journalistiikka (2. vaihe)

63.00 (63.00)

136

Saksan opettajankoulutus

41.62 (30.71)

153

Ruotsin opettajankoulutus

36.50 (21.80)

154

Ranskan opettajankoulutus

44.88 (32.98)

155

Venäjän opettajankoulutus

76.48 (63.86)

182

Taidehistoria ja taidekasvatus

61.14 (38.00)