19.02.2019

Lisätietoa opiskelijavalinnoista

Lisätietoja opiskelijavalinnoista saat humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opintokansliasta:

Opinkivi OPK116
humtdk@jyu.fi
puh. 040 805 4150 / 040 805 3404