01.12.2014

Arkistonhallinnan maisteriohjelma

Arkistonhallinnan maisteriohjelma

(kiintiö 15)

Maailma muuttuu  – mitä meistä jää jäljelle? Arkistonhallinnan maisteriohjelma yhdistää teoreettisen yliopistokoulutuksen alakohtaiseen, teknisesti innovatiiviseen asiantuntijakoulutukseen. Maisteriohjelmasta valmistuvat työllistyvät johto- ja asiantuntijatehtäviin muun muassa arkistolaitoksessa, museoissa, valtionhallinnon sekä kaupunkien ja kuntien arkistotoimessa, maanmittauslaitoksessa tai yksityisellä sektorilla.

Lisätietoja opinnoista maisteriohjelman verkkosivuilta.

Valintaperusteet ja valintamenettely

Arkistonhallinnan maisterikoulutus johtaa filosofian maisterin tutkintoon (120 op). Maisteriohjelmassa on viisi pääainetta: etnologia, historia, kirjallisuus, museologia ja taidehistoria. Maisteriohjelman suorittaneet valmistuvat filosofian maisteriksi Jyväskylän yliopiston humanistisesta tiedekunnasta pääaineenaan jokin edellä mainituista.

Arkistonhallinnan maisteriohjelmaan voidaan ottaa opiskelijaksi hakija, joka on suorittanut:

1)   soveltuvan alemman korkeakoulututkinnon,

2)   soveltuvan ammattikorkeakoulututkinnon tai

3)   soveltuvan ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin.

Hakija valitsee hakemuksessa sen pääainevaihtoehdon, josta hän on suorittanut alemman korkeakoulututkinnon tai muulla tavoin hankitut pääaineen perus- ja aineopintotasoiset opinnot. Hakija voi tulla valituksi, vaikkei hän olisi suorittanut hakuajan päättymiseen mennessä kaikkia vaadituista pääaineen opinnoista. Tällöin hän hankkii tarvittavan osaamisen suorittamalla täydentäviä opintoja henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaisesti.

Valinta tapahtuu hakemuksessa osoitettujen tietojen perusteella. Hakemuksessa hakijan tulee osoittaa motivaationsa, koulutustaustansa, koulutustavoitteensa ja mahdollinen työkokemuksensa arkistoalalla sekä liittää hakemukseen todistus-, rekisteriote- ja muut tarvittavat liitteet. Valinnassa katsotaan eduksi alempi arkistotutkinto tai muut arkistoalan opinnot. Lisäksi eduksi voidaan katsoa vähintään puolen vuoden mittainen arkistoalan työkokemus virallisluonteisessa arkistossa tai merkittävässä/vakiintuneessa yksityisarkistossa. Tarvittaessa hakijat haastatellaan.

Hakuaika päättyy 9.4.2015 klo 16.15. Valintojen tulokset ilmoitetaan kaikille hakijoille viimeistään 1.7.2015. Opiskelupaikan vastaanottamisesta tulee ilmoittaa viimeistään 15.7.2015.