01.12.2014

Historian maisteriopinnot

(kiintiö enintään 3)

Historian maisteriopintoihin valituksi voi tulla hakija, jolla on soveltuva historia-aine kandidaatintutkinnon pääaineena. Valituksi voi myös tulla hakija, joka on suorittanut kandidaatintutkinnossa sivuaineena tai tutkinnon lisäksi vähintään perusopintojen laajuisen historia-aineiden kokonaisuuden. Mainitut vaatimukset täyttävät hakijat, joiden tulee ilmoittaa ensisijainen pääaineensa, kutsutaan valintamenettelynä toimivaan haastatteluun. Pääaineena maisteriopinnoissa on Suomen historia, taloushistoria tai yleinen historia.