18.02.2014

Hungarologian maisteriopinnot

Hungarologian syventävien opintojen opintokokonaisuuden tavoitteena on perehdyttää opiskelija valitsemansa tieteenalan tutkimukseen ja sen menetelmiin, keskeisimpiin saavutuksiin sekä tietolähteisiin hungarologian tieteenkentässä ja tehdä opiskelijasta hungarologian asiantuntija omalla alallaan. Hungarologian syventävät opinnot voidaan suorittaa kirjallisuustieteen, kielitieteen, historian, etnologian, taidehistorian ja musiikin osalta. Edellytyksenä ovat kunkin oppialan edeltävistä opinnoista vähintään aineopinnot. On suotavaa, että opinnot suoritettaisiin osaksi Unkarissa tai jonkin muun maan yhteistyöyliopistossa. Opintojen strategiana on se, että opintojen alussa Unkariin ja unkarilaisuuteen tutustutaan mahdollisimman laveasti ja opintojen mittaan erikoistutaan muita opintoja myötäillen yhä kapeammalle alueelle. Tarkoituksena on kouluttaa eri tieteenalojen Unkari-spesialisteja.

Soveltuvan alemman korkeakoulututkinnon tai vastaavien opintojen lisäksi hakijoilta edellytetään unkarin kielen perusteiden hallintaa. Aineopintotasoiset opinnot jostain hungarologian yhteistyöoppiaineesta (kirjallisuus, suomen kieli, taidehistoria, historia, etnologia tai musiikki) katsotaan hakijalle eduksi.

Hungarologian opiskeluun voit tutustua oppiaineen verkkosivuilla.