02.02.2015

Journalistiikan maisteriopinnot

(kiintiö 5)

Journalistiikka-oppiaine on akateeminen toimittajakoulutusväylä. Journalismi ja tutkimus ovat analyyttisen kriittisiä tapoja luoda ja välittää olennaista tietoa maailmasta, suomalaisesta yhteiskunnasta ja kansalaisen lähiympäristöstä. Tälle tehtävälle on pysyvää tarvetta myös nykyhetken ja lähitulevaisuuden muuttuvassa media- ja viestintätilanteessa.

Journalistiikan opinnot kouluttavat identiteetiltään vahvoja toimittajia ja tutkijoita, joilla on halu ja valmiudet tutkimukselliseen tiedonhankintaan, ilmiöiden arviointiin ja osaamisensa kehittämiseen. Akateeminen journalistikoulutus perustuu näkemykseen, että tutkimus ja journalismi sijoittuvat samalle jatkumolle ja tukevat toisiaan.

Journalismin ytimessä on yhä uutinen, mutta nykyisessä mediamaailmassa kasvavassa määrin myös taustoittavat ja kommentoivat esitysmuodot. Uusia haasteita ovat sosiaalisen median verkostopalvelut ja yleisön aktiivisen roolin korostuminen sekä mobiili journalismi. Jyväskylän journalistikoulutuksessa painotetaan eri välineiden osaamiseen perustuvaa journalistisen työprosessin hallintaa sekä, julkaisualustasta riippumatta, sisällöllisesti vankkaa ja muotokieleltään rikasta asiajournalismia. Oppiaine toimii läheisessä yhteistyössä media-alan kanssa niin toimittajakoulutuksessa kuin tohtorikoulutuksessa, ja journalistiikan opiskelijat ovat työllistyneet hyvin.

Tutkimuksessa journalistiikka on erityisen kiinnostunut journalismista – toimituksellisesta työprosessista ja sen tuotteista – sekä median ja journalismin yhteiskunnallisista ja kulttuurisista konteksteista ja yleisösuhteesta.

Tutkinnon sivuaineiksi journalistiikka suosittelee aloja, jotka yhdessä pääaineen kanssa tuottavat hyvän suomalaisen yhteiskunnan ja maailman tuntemuksen. Suositeltavia ovat nykyisyyttä ja sen juuria tulkitsevat humanistiset ja yhteiskuntatieteelliset opinnot.

Valintamenettely

Haku journalistiikan maisteriopintoihin on tarkoitettu niille, jotka ovat suorittaneet alemman korkeakoulututkinnon, johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu vähintään viestinnän ja median, journalistiikan tai niitä vastaavan oppiaineen perusopinnot. Hakuedellytykset täyttää myös median ja journalismin alan ammattikorkeakoulututkinto tai ulkomaisessa korkeakoulussa suoritettu journalistiikkaan soveltuva tutkinto.

Hakijan tulee esitellä hakemuksen enintään yhden sivun mittaisessa liitteessä motiiviensa lisäksi mahdollinen journalistinen työkokemuksensa sekä tutkimusintressinsä. Jos hakija perustelee valintaansa journalistisella työkokemuksella, hakemukseen tulee liittää työtodistukset.

Osa hakijoista kutsutaan toukokuun alkupuolella lähetettävällä sähköpostilla valintahaastatteluun, joka järjestetään maanantaina 25.5.2015 alkaen klo 10.00 Jyväskylän yliopistossa myöhemmin ilmoitettavassa paikassa. Kutsu valintahaastatteluun lähetetään siihen sähköpostiosoitteeseen, jonka hakija on ilmoittanut hakulomakkeella. Kun kutsut on lähetetty, siitä ilmoitetaan viestintätieteiden laitoksen verkkosivulla.

Päätökset haastattelukutsuista tehdään hakemuksen perusteella (aikaisempien opintojen soveltuvuus, opintomenestys, työkokemus, hakemuksen perustelut). Haastatteluun osallistuminen ei vaadi valmistautumista. Kutsussa kerrotaan paikka ja muut tarkemmat tiedot.

Lopullisessa valinnassa otetaan huomioon haastattelu, aiempi opintomenestys sekä opintojen soveltuvuus journalistisiin tehtäviin ja journalismin tutkimukseen. Kokemus journalistisesta työstä katsotaan ansioksi valinnassa.

Maisteriopintoihin valittuilta opiskelijoilta voidaan edellyttää täydentävien opintojaksojen suorittamista journalistiikan aineopinnoista. Täydentävät opinnot sisältyvät maisterin tutkintoon, ja niiden tarve arvioidaan aiempien opintojen perusteella.

Tutustu journalistiikan opiskeluun viestintätieteiden laitoksen verkkosivuilla

Kaikki tiedustelut valintakokeesta pyydetään lähettämään sähköpostiosoitteeseen vie-valintainfo(a)campus.jyu.fi.