01.12.2014

Kirjallisuuden maisteriopinnot

(kiintiö enintäänn 10)

Kirjallisuuden opetuksessa ja tutkimuksessa korostuvat nykykirjallisuus sekä kirjallisuuden yhteys yhteiskuntaan, filosofiaan ja teknologioihin. Opinnoissa perehdytään mm. kirjallisuuden teoriaan ja muotoihin sekä niiden historiaan ja poliittisuuteen. Opintojaksot sivuavat myös kirjallisuuden lähialueita, kuten mediaa ja kuvataiteita. Opinnoissa menestyminen edellyttää itsenäistä lukuharrastusta.

Kirjallisuus soveltuu pääaineeksi mm. äidinkielen opettajiksi ja kirjallisuuden tutkijoiksi aikoville, kustannus- ja kirjastoalalle sekä kirjallisuus- ja teatterikriitikoiksi hakeutuville. Tutkinnot, joissa kirjallisuus on pääaine, antavat muodollisen kelpoisuuden kuntien kulttuuritoimen tehtäviin.

Pääsääntöisesti kirjallisuuden maisteriopintoihin valitaan opiskelijoita, jotka ovat jo aiemmin tehneet aineopintotasoiset opinnot kirjallisuudesta jossain muussa yliopistossa, avoimessa yliopistossa tai ulkomailla.

Kirjoittamisen opinnot

Kirjallisuuden opinnot voidaan tehdä myös suuntautumalla opinnoissa kirjoittamiseen. Kirjoittaminen on kirjallisuuden syventävien opintojen suuntaus, jossa kohtaavat luova kirjoittaminen, kirjoittamisen pedagogia ja tutkimus.

Kirjoittamisen opinnoissa perehdytään kirjoittamiseen teoreettisen tasolla ja kehitetään luovia tekstitaitoja.

Kirjoittamiseen painottuva tutkinto muodostuu opiskelijalle taiteelliseksi ja tutkimukselliseksi taidonnäytteeksi.

Suoraan kirjoittamisen opintoihin hakevilta edellytetään kirjallisuuden perusopinnot ja kirjoittamisen aineopinnot sekä kirjallista lahjakkuutta. Hakijat voidaan tarvittaessa haastatella.

Tekstinäytteet
Hakija voi halutessaan liittää hakemukseen tai toimittaa erikseen sähköpostilla tekstinäytteitä Risto Niemi-Pynttärille (risto.t.niemi-pynttari(a)jyu.fi) tekstinäytteitä.