24.01.2012

Kirjoittamisen maisteriopinnot

(kiintiö enintään 8)

Kirjoittamisen maisteriopinnot on kirjallisuuden oppiaineen koordinoima opintokokonaisuus, jossa keskitytään sekä omaan kirjalliseen ilmaisuun ja sen kehittämiseen että kirjoittamisen teoreettiseen tutkimukseen. Oppiaineessa voi FM-tutkinnon lisäksi suorittaa myös jatko-opinnot. Olennainen osa opintoja on henkilökohtaisten tekstitaitojen kehittäminen. Kirjoittaminen nähdään erottamattomassa yhteydessä uudelleenkirjoittamisen kanssa, minkä mukaisesti opintojen mittaan syvennytään mm. kääntämisen ja adaptaation kysymyksiin. Kirjoittamisen maisteriopintojen opetuksen ja tutkimuksen painopistealueita ovat mm. kirjoittamisen (lähi- ja etä-) opettaminen, tekijyyden yhteisöllisyys, kirjallisuuden synty ja kirjoittamisen historia.

Maisteriopintoihin voivat pyrkiä soveltuvan kandidaattitasoisen tutkinnon tai kirjallisuuden/kirjoittamisen aineopinnot suorittaneet.

Kirjoittamisen maisteriopintoihin ei ole hakua keväällä 2012.

Hakulomakkeen liitteessä pyydetään selvittämään opintojen lähtökohtia ja päämääriä sekä toimittamaan kymmenen (10) liuskan verran tekstinäytteitä kirjoittamisen eri alueilta. Lisäksi hakemukseen tulee liittää mahdollinen aineopinnoissa tehty proseminaariesitelmä (eli kandidaatintutkielma).

Kirjoittamisen opiskeluun voit tutustua tarkemmin taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen verkkosivuilla.