06.02.2006

Kulttuuripolitiikan maisteriohjelma

(kiintiö 10-12)

Kulttuuripolitiikan maisteriohjelman (120 op) tavoitteena on kouluttaa kulttuuripolitiikan kysymyksiin perehtyneitä asiantuntijoita, tutkijoita, tiedottajia ja suunnittelijoita, alan kouluttajia ja opettajia, projektipäälliköitä ja muita kulttuuriammattilaisia. Maisteriohjelma antaa tieteelliset perustiedot kulttuurin ja kulttuuripolitiikan tulkitsemiseen kansainvälisessä toimintaympäristössä. Ohjelma keskittyy esimerkiksi siihen, miten kulttuuri-identiteetit rakentuvat, miten teknologia muovaa taidetta ja taiteen käyttöä, mitä taloudellisia merkityksiä kulttuurilla on ja miten kansalainen kohtaa kulttuurin. Tarve alan asiantuntemukselle on kasvava ja opiskelijat ovat työllistyneet hyvin. 


Maisteriohjelma tuottaa FM (tai YTM)-tutkinnon ja se suoritetaan erikoistuen kulttuuripolitiikkaan. Humanistisessa tiedekunnassa pääaineina voivat olla kirjallisuus, taidehistoria tai taidekasvatus. Myös muut pääaineet ovat mahdollisia, mutta ne edellyttävät täydentäviä opintoja jossakin peruspääaineista. Maisteriohjelman rakenne perustuu kahden vuoden päätoimiseen opiskeluun. Maisteriohjelmaan voi hakea myös pääaineenaan sosiologia, yhteiskuntapolitiikka, valtio-oppi tai filosofia (YTM). Valinta suoritetaan todistuksilla osoitettujen pohjaopintojen perusteella käyttäen tarvittaessa haastatteluja. Ohjelman pohjaopinnot ovat alempi korkeakoulututkinto yhteiskuntatieteissä tai taideaineissa. Hakuaika päättyy 11.5.2006. Haussa käytetään JY:n yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan hakulomaketta, jonka voi tulostaa saa tältä sivulta piakkoin tai tilata opintoasiainpäällikkö Maija Salolta puh. (014) 260 2804, s-posti maija.salo@jyu.fi .

Lisätietoja oppiaineesta yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen sivuilta.